ITE332 Bīstamo kravu pārvadājumi

Kods ITE332
Nosaukums Bīstamo kravu pārvadājumi
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Dmitrijs Solovjovs, Dzintra Busenberga, Alla Starčenko, Jānis Kuškins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Bīstamo kravu starptautiskā klasifikācija. Ierobežojumi bīstamo kravu pārvadāšanā. Noteikumi dažādu bīstamo kravu pārvadāšanai ar dažādiem transporta veidiem. Pārvadājumu kontrole. Bīstamo kravu pārvadājumu aprēķina ekonomiskās metodes. Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumu neievērošanas sekas un atbildība par šo seku izraisīšanu..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Izprast bīstamo kravu pārvadājumu nozīmi transporta sistēmas drošībā, pārvadājot ar dažādiem transporta veidiem. Spēt orientēties pārvadājumu noteikumos, lietojot autotransportu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izpratne par bīstamo kravu sociālo nozīmi. - Diskusija
Maršrutu plānošana un pārvadājumu pavadīšana pārvadājumos - Kontroldarbi
Galvenie noteikumi bīstamo kravu pārvadājumos - Situāciju analīze
Spēja veikt risinājumus par augstākminētajiem jautājumiem. - Ieskaite
Priekšzināšanas nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 4. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. D.Busenberga Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. D.Busenberga Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. D.Busenberga Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. D.Busenberga Kalnciema 6-311 0 12:30 - 15:30
1 I D.Busenberga Kalnciema 6-311 0 12:30 - 14:30
RICL0 3. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. D.Busenberga Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. D.Busenberga Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. D.Busenberga Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. D.Busenberga Kalnciema 6-311 0 12:30 - 15:30
1 I D.Busenberga Kalnciema 6-311 0 12:30 - 14:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]