ITE331 Transporta kustības organizācija un vides aizsardzība

Kods ITE331
Nosaukums Transporta kustības organizācija un vides aizsardzība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Nikolajs Sprancmanis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Transporta kustības organizācija dažādos transporta veidos. Trasnporta veidu raksturojums no vides aizsardzības un satiksmes drošības viedokļa. Satiksmes drūzma un tās novērtēšanai pielietojamās metodes. Trasnorta drūzmas iespaids uz valsts ekonomiku. Sociālās izmaksas transporta negatīvās ietekmes kompensēšanai, to īpatsvars dažādos transporta veidos. Eiropas Savienības pasākumi šo negatīvo ietekmju samazināšanai..

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]