ITE327 Krājumu regulēšana

Kods ITE327
Nosaukums Krājumu regulēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Nikolajs Sprancmanis
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Krājumu regulēšanas metodes, tos papildinot, ja pieprasījums ir nemainīgs, kā arī ja pieprasījums ir mainīgs. Periodiski papildināmie un garantijas krājumi. Garantijas krājumu izvēle atkarībā no deklarētā servisa līmeņa. Laika un izmaksu novērtējums krājumu regulēšanā. Krājumu regulēšana atkarībā no atsevišķu preču īpatsvara kopējā krājumu apjomā. Pareto līkne. Periodiski papildināmo krājumu regulēšanas īpatnības atkarībā no dažādiem ierobežojumiem piegādēs. Piegādes cenu diskonts..

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
120.00 123.00 99.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]