ITE014 Projektēšanas prakse

Kods ITE014
Nosaukums Projektēšanas prakse
Statuss Prakse
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Remigijs Počs, Astra Auziņa-Emsiņa, Velga Ozoliņa, Jolanta Priede, Valērijs Skribans, Ivars Pucens, Dmitrijs Solovjovs, Jānis Kuškins, Alla Starčenko, Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Kredītpunkti 10.0 (15.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Prakse ir studiju programmas sastāvdaļa, kas paredzēta praktiskā darba iemaņu un kompetenču apgūšanai, kā arī lai nostiprinātu un papildinātu studējošā zināšanas atbilstoši konkrētās profesijas prasībām. Prakses rezultāti un var tikt izmantoti nepieciešamās informācijas vākšanai, apstrādei un analīzei diplomprojekta, diplomdarba vajadzībām..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Prakses laikā studējošais apgūst praktiskās iemaņas, prasmi atklāt un analizēt aktuālas praktiskās problēmas, veic informācijas vākšanu un izpēti, pamatojoties uz kuru tiek formulēti spriedumi, lai paaugstinātu izvēlētās jomas efektivitāti. Mērķa sasniegšanai vērstie uzdevumi ir: • studentam izstrādāt ekonomiski pamatotu atskaiti, ņemot vērā izvēlētās jomas specifiku; • nostiprināt prasmi analizēt aktuālas problēmas, kā arī veikt ekonomiska satura pētījumus un aprēķinus; • paaugstināt studenta praktiskā darba iemaņas; • attīstīt spējas publiski aizstāvēt darba rezultātus; • apliecināt studenta spējas, kā arī teorētisko un praktisko sagatavotību darba tirgum.
Priekšzināšanas Apgūti visi bakalaura profesionālo studiju programmā paredzētie studiju priekšmeti līdz prakses perioda sākumam.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
400.00 410.00 330.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]