IĀS215 Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Kods IĀS215
Nosaukums Kvantitatīvās metodes ekonomikā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Matemātika un statistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Remigijs Počs, Māris Buiķis, Velga Ozoliņa, Vladimirs Ņikišins, Una Pentjuša
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmeta ietvaros tiek raksturotas ekonomiski - matemātiskās metodes un modeļi un lēmumu pieņemšanas process. Studiju kursa gaitā studenti apgūst laika rindu prognozēšanas metodes, ekonomisko sakarību pētīšanas modeļus, lineārās programmēšanas modeļus, imitējošo modelēšanu un rindu teorijas elementus..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iepazīstināt studentus ar galvenajām kvantitatīvajām metodēm, kas tiek izmantotas ekonomikā, un to lomu ekonomisko situāciju un vadības problēmu analīzē un lēmumu pieņemšanas procesā. Veidot izpratni par modeļa jēdzienu un par atšķirīgiem tā veidoliem. Veidot prasmi izstrādāt konkrētai metodei atbilstošu modeli un iegūt atrisinājumu, izmantojot atbilstošus algoritmus un datorprogrammas, kā arī spēju izprast iegūtos rezultātus. Veidot prasmi interpretēt nozīmīgākos rādītājus, kas tiek izmantoti modeļu un situāciju raksturošanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj nosaukt un raksturot galvenās kvantitatīvās metodes, kas tiek izmantotas ekonomikā. Students nosauc raksturojumam atbilstošo metodi vai īsi raksturo kādu konkrētu metodi. - Tests, eksāmena jautājumi.
Students zina, kas ir modelis, un spēj izveidot konkrētai metodei atbilstošu modeli. Students nosauc modeļa definīciju, izveido konkrētai metodei atbilstošu modeli, izmantojot doto informāciju un datus. - Tests, laboratorijas darbi, kontroldarbi, eksāmens.
Students spēj izmantot modeli, lai iegūtu atrisinājumu. Students iegūst atrisinājumu, izmantojot konkrētai metodei raksturīgo algoritmu un programmatūru. - Laboratorijas darbi, kontroldarbi, eksāmens.
Students spēj analizēt iegūtos rezultātus. Students spēj izskaidrot iegūto rezultātu nozīmi. - Tests, laboratorijas darbi, kontroldarbi, eksāmens.
Students spēj interpretēt atsevišķu rādītāju vērtības, kas tiek izmantotas konkrēta modeļa vai situācijas raksturošanai. Students spēj novērtēt attiecīgā rādītāja atbilstību noteiktiem kritērijiem. - Tests, laboratorijas darbi, kontroldarbi, eksāmens.
Priekšzināšanas Matemātika, datormācība, ekonomika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
120.00 123.00 99.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017/2018 gada pavasara semestris
RICUN 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 17:00
RICU0 3. kurss, 1+4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 17:00
RICUN 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 17:00
RIBUN 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 17:00
RICR0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-523 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-501 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICU0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-523 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-401 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RIBU0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-523 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-501 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RIBU0 2. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-401 1 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
RICL0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-401 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-401 0 12:40 - 15:40
1 Lekc.; Lab.d. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-303 0 12:40 - 16:40
1 Lekc.; Lab.d. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-402 0 12:40 - 16:40
RIBU0 3. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-401 1 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
RICM0 4. kurss, 12+11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. V.Ozoliņa Meža 1/1-304 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-14 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-14 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-14 0 12:40 - 15:30
RIBEN 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 17:00
1 Lekc. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 17:00
RIBE0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-523 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-501 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
AIBU0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-301 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-501 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
AIBU0 3. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-301 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-501 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
AEBO0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-301 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asoc.prof. V.Ozoliņa Kalnciema 6-501 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
2018/2019 gada rudens semestris
RICM0 4. kurss, 3+4 grupa
1 Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. U.Pentjuša Kalnciema 6-308 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 4. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. U.Pentjuša Kalnciema 6-308 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]