IĀS205 Statistika

Kods IĀS205
Nosaukums Statistika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Valentīna Kārkliņa, Ieva Suškeviča, Evija Liepa
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Lekciju kursā apskatīti jautājumi par statistikas uzdevumiem un organizāciju. Aptverti jautājumi par statistisko novērošanu, grupēšanu, tabulu veidošanu, datu grafisko attēlošanu, absolūtiem, relatīviem, vidējiem lielumiem, variācijas rādītājiem, dinamikas rindām, indeksiem un to izmantošanu tautsaimniecības analīzē..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir apgūt statistiskās metodes un to lietošanu ekonomisko parādību un procesu analīzē, kā arī prast tās pielietot ekonomisko, demogrāfisko un sociālo parādību analīzē. Iegūt teorētiskās zināšanas par specifiskām statistikas metodēm. Izprast statistisko rādītāju saturu, aprēķināšanas metodes, iegūtos rezultātus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties statistiskajā informācijā, izvērtēt, veikt analīzi - Kontroldarbi par attiecīgajām tēmām
Spēj parādīt izpratni un lietot statistiskās pētījuma metodes. Spēj parādīt izpratni par iegūtajiem rezultātiem, praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot - Eksāmens, kurā ietverti gan teorētiskie, gan praktiskie jautājumi
Priekšzināšanas Zināšanas mikroekonomikā, makroekonomikā, Latvijas tautsaimniecībā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
120.00 123.00 99.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RIKU0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
RIKR0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
RICR0 2. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Asoc.prof. I.Jurgelāne Kalnciema 6-309 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Asoc.prof. I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-419 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIBU0 2. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Asoc.prof. I.Jurgelāne Kalnciema 6-309 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Asoc.prof. I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-419 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICU0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-419 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asoc.prof. I.Jurgelāne Kalnciema 6-409 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICUN 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
RICR0 2. kurss, 3 grupa
1 Lekc.; Pr.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
RIBEN 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
2018/2019 gada pavasara semestris
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-419 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asoc.prof. I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-419 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
2018/2019 gada rudens semestris
AIBU0 2. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Zin.asist. U.Mālmanis Kaļķu 1-219 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Zin.asist. U.Mālmanis Kaļķu 1-219 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
ADBD0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Zin.asist. U.Mālmanis Kaļķu 1-219 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Zin.asist. U.Mālmanis Kaļķu 1-219 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
AEBO0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. Zin.asist. U.Mālmanis Kaļķu 1-219 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Zin.asist. U.Mālmanis Kaļķu 1-219 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICL0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-309 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-309 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-309 0 12:30 - 15:30
AIBU0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. Zin.asist. U.Mālmanis Kaļķu 1-219 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Zin.asist. U.Mālmanis Kaļķu 1-219 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
2018/2019 gada pavasara semestris
RICM0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-223 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-309 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 3 grupa
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-223 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-309 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-419 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asoc.prof. I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-419 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RIBUN 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
RIBU0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Lab.d. E.Liepa Kalnciema 6-401 4 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
RIKU0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Lab.d. E.Liepa Kalnciema 6-401 4 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
RICR0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Lab.d. E.Liepa Kalnciema 6-401 4 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
RIKR0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Lab.d. E.Liepa Kalnciema 6-401 4 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
RIKR0 2. kurss, 4 grupa
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
RIKU0 2. kurss, 4 grupa
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
RICM0 3. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-14 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-307 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-307 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-14 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]