IĀS205 Statistika

Kods IĀS205
Nosaukums Statistika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Matemātika un statistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Ieva Suškeviča, Evija Liepa
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Lekciju kursā apskatīti jautājumi par statistikas uzdevumiem un organizāciju. Aptverti jautājumi par statistisko novērošanu, grupēšanu, tabulu veidošanu, datu grafisko attēlošanu, absolūtiem, relatīviem, vidējiem lielumiem, variācijas rādītājiem, dinamikas rindām, indeksiem un to izmantošanu tautsaimniecības analīzē..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir apgūt statistiskās metodes un to lietošanu ekonomisko parādību un procesu analīzē, kā arī prast tās pielietot ekonomisko, demogrāfisko un sociālo parādību analīzē. Iegūt teorētiskās zināšanas par specifiskām statistikas metodēm. Izprast statistisko rādītāju saturu, aprēķināšanas metodes, iegūtos rezultātus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties statistiskajā informācijā, izvērtēt, veikt analīzi - Kontroldarbi par attiecīgajām tēmām
Izprot, kā praktiski izmanot statistiskos aprēķinus, veicot pētījumus - Statistiskie pētījumi
Spēj analizēt un prezentēt iegūtos statistiskos aprēķinus - Prezentācijas
Spēj parādīt izpratni un lietot statistiskās pētījuma metodes. Spēj parādīt izpratni par iegūtajiem rezultātiem, praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot - Eksāmens, kurā ietverti gan teorētiskie, gan praktiskie jautājumi
Priekšzināšanas Zināšanas mikroekonomikā, makroekonomikā, Latvijas tautsaimniecībā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
120.00 123.00 99.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-419 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asoc.prof. I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-419 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 1+2 grupa
1 I E.Liepa Kalnciema 6-223 0 10.15 - 11.50
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-223 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-309 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 3 grupa
1 I E.Liepa Kalnciema 6-223 0 10.15 - 11.50
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-223 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-309 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-419 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asoc.prof. I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-419 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RIBUN 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
RIBU0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Lab.d. E.Liepa Kalnciema 6-401 4 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
RIKU0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Lab.d. E.Liepa Kalnciema 6-401 4 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
RICR0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Lab.d. E.Liepa Kalnciema 6-401 4 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
RIKR0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Lab.d. E.Liepa Kalnciema 6-401 4 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
RIKR0 2. kurss, 4 grupa
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
RIKU0 2. kurss, 4 grupa
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
RICM0 3. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-307 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-14 0 12:30 - 17:00
2019/2020 gada rudens semestris
RIBUN 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
RICUN 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
RICR0 2. kurss, 3 grupa
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
RIKU0 1. kurss, 4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. L.Kamola Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. L.Kamola Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. L.Kamola Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. L.Kamola Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
RIKU0 2. kurss, 4+11+12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. L.Kamola Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. L.Kamola Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. L.Kamola Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. L.Kamola Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
RIKR0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. L.Kamola Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. L.Kamola Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. L.Kamola Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. L.Kamola Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
RIKR0 1. kurss, 4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. L.Kamola Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. L.Kamola Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. L.Kamola Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. L.Kamola Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
RICR0 2. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-411 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-411 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICU0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-411 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-411 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIBU0 2. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-411 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-411 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICL0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-309 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-309 0 12:30 - 16:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]