IDA403 Darba aizsardzība

Kods IDA403
Nosaukums Darba aizsardzība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība
Struktūrvienība Darba un civilās aizsardzības katedra
Mācībspēks Jānis Bērziņš, Jānis Bartušauskis, Jānis Ieviņš, Valentīna Urbāne, Matīss Šmitiņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Latvijas Republikas likums par darba aizsarzdību. Darba drošības standartu sistēma. Darba aizsardzības un drošības vadīšana valsts līmenī, organizāciju un uzņēmumu līmenī. Tehnikas un tehnoloģijas drošums. Darba aizsardzības pasākumu projektēšana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta " Darba aizsardzība" mērķis, iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas par darba aizsardzības uzraudzības sistēmas organizāciju, tās vadīšanu, darba vides risku novērtēšanu un to samazināšanu, darbā notikušo nelaimes gadījumu un konstatēto arodslimību izmeklēšanas principiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa sekmīgas apgūšanas students spēj izprast darba aizsardzības organizatorisko sistēmu valstī, un izveidot to uzņēmumā. Ir iegūta izpratne par darba aizsardzības pasākumu plānošanu. Spēj noteikt darba vidē esošos riskus un pieņemt lēmumu par nepieciešamo preventīvo pasākumu realizāciju. - Studenta zināšanas tiek novērtētas pēc patstāvīgo darbu izpildes, kontroldarbu un ieskaites rezultātiem
Priekšzināšanas fizika, matemātika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
94.00 86.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017/2018 gada pavasara semestris
RICU0 3. kurss, 1+4 grupa
1 I Lekt. J.Bartušauskis Kalnciema 6-411 0 10:40 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. J.Bartušauskis Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. J.Bartušauskis Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. J.Bartušauskis Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
RDCM0 2. kurss, 12 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Lekt. J.Bartušauskis Meža 1/1-303 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICR0 3. kurss, 3 grupa
1 I Lekt. J.Bartušauskis Kalnciema 6-411 0 10:40 - 12:00
RICUN 2. kurss, 1 grupa
1 I Lekt. J.Bartušauskis Kalnciema 6-411 0 10:40 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. J.Bartušauskis Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. J.Bartušauskis Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. J.Bartušauskis Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
RICUN 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. J.Bartušauskis Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. J.Bartušauskis Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. J.Bartušauskis Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
RIKN0 1. kurss, 13 grupa
1 I Lekt. J.Bartušauskis Kalnciema 6-215 0 12:30 - 14:30
RICN0 1. kurss, 13 grupa
1 I Lekt. J.Bartušauskis Kalnciema 6-215 0 12:30 - 14:30
RIKN0 2. kurss, 12 grupa
1 I Lekt. J.Bartušauskis Kalnciema 6-215 0 12:30 - 14:30
2018/2019 gada rudens semestris
RICU0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Lab.d. M.Šmitiņš Kalnciema 6-309 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDCDK 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. M.Šmitiņš Meža 1/1-304 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDGDB 2. kurss, 1+2+3 grupa
1 Lekc.; Lab.d. M.Šmitiņš Meža 1/1-304 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]