ICA105 Civilā aizsardzība

Kods ICA105
Nosaukums Civilā aizsardzība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība
Struktūrvienība Darba un civilās aizsardzības katedra
Mācībspēks Valentīna Urbāne, Vladimirs Jemeļjanovs, Regīna Osipova, Jeļena Malahova, Matīss Šmitiņš, Mihails Urbans
Kredītpunkti 1.0 (1.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Civilā aizsardzība kā valsts sistēma, tās uzdevumi un tiesiskais pamats. Ekonomiskie zaudējumi tautsaimniecības objektos ārkārtējo situāciju gadījumos, pasākumi to novēršanai. Glābšanas un citu neatliekamu darbu organizēšana un veikšana uzņēmumos ārkārtējo situāciju gadījumos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes civilās aizsardzības un ugunsdrošības pamatprincipos un sagatavot rīcībai un uzvedībai ugunsgrēka gadījumā un iespējamās ārkārtējās situācijās. Sniegt zināšanas un rekomendācijas tehnogēno risku fundamentālās izcelsmes un to realizācijas shēmas noteikšanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj analizēt un izvērtēt bīstamos faktorus, kas rodas avārijas rezultātā darbojoties ar dažādām bīstamām vielām. - Pārbaudes veidi: laboratorijas darbs, ieskaite. Kritēriji: spēj izprast bīstamos faktorus, veikt aprēķinus bīstamās zonās, kas rodas ķīmisko un radioaktīvo vielu avārijas rezultātā.
Spēj analizēt un izvērtēt bīstamos faktororus, kas rodas ugunsgrēka gadījumā. - Pārbaudes veidi: laboratorijas darbs, ieskaite. Kritēriji: spēj izprast ugunsgrēka bīstamos faktorus, veikt tiem aprēķinus.
Spēj adekvāti rīkoties katastrofu gadījumos. - Pārbaudes veids: ieskaite. Kritēriji: spēj izmantot zināšanas un rekomendācijas par rīcību un uzvedību ugunsgrēka gadījumā un ārkārtējās situācijās.
Priekšzināšanas Matemātika , fizika, ķimija

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
40.00 41.00 33.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017/2018 gada pavasara semestris
RICU0 3. kurss, 1+4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
1 I Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 14:00
RICRP 3. kurss, 1 grupa
1 I Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 14:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
RICR0 3. kurss, 3 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
1 I Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 14:00
RICR0 2. kurss, 3 grupa
1 I Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 14:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
RIKR0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
1 I Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 14:00
RIKR0 2. kurss, 4 grupa
1 I Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 14:00
1 I Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 14:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
RIKU0 2. kurss, 4 grupa
1 I Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 14:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
RIKR0 1. kurss, 1 grupa
1 I Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 14:00
1 I Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 14:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
RIKU0 1. kurss, 1+4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
1 I Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 14:00
RICR0 1. kurss, 3 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
1 I Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 14:00
RICUN 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
1 I Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 14:00
RIBUN 1. kurss, 1 grupa
1 I Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 14:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
RICM0 4. kurss, 12+11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
1 I Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 14:00
RIBEN 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
1 I Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 14:00
RIKR0 1. kurss, 4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
1 I Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 14:00
1 I Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 14:00
RICRP 3. kurss, 4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
1 I Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 14:00
RIGMB 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
1 I Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 0 12:40 - 14:00
2018/2019 gada rudens semestris
RICU0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICR0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RIBU0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICM0 4. kurss, 3+1+2+4 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Pētnieks J.Malahova Kalnciema 6-321 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICH0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-419 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-508 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-508 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICK0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Asoc.prof. J.Malahova Kalnciema 6-508 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICL0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Pētnieks J.Malahova Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
1 I Pētnieks J.Malahova Kalnciema 6-308 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]