IUE507 Informācijas sistēmu vadīšana

Kods IUE507
Nosaukums Informācijas sistēmu vadīšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Starptautisko programmu nodaļa
Mācībspēks Elīna Gaile-Sarkane, Aigars Gertners
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mācību priekšmeta mērķis ir iemācīt studentus saprast sakarību starp uzņēmuma vadīšanu, stratēģijas jautājumiem un informācijas tehnoloģijām labāko lēmumu pieņemšanai un uzdevumu risināšanai. Mācību laikā studentiem spēlējot reālā menedžera lomu ar pilnu atbildību jāiemācās, kā mūsdienu informācijas tehnoloģijas var pārnest uz reālā uzņēmuma menedžera darbu. Iemācīt informācijas tehnoloģijas informācijas iegūšanai, apstrādei un lēmumu pieņemšanai atbilstoši reālai situācijai reālajā laikā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt zināšanas par informācijas sistēmu vadības līdzekļiem, kā arī gūt praktiskas iemaņas informācijas tehnoloģiju izmantošanā. Veidot studenta kompetencesinformačijas sistēmu vadības, informācijas tehnoloģiju pamatjēdzienu un tehniskā nodrošinājuma apguvē, rosināt interesi par aktuālajām informācijas sistēmu un tehnoloģiju attīstības tendencēm.
Priekšzināšanas Informācijas tehnoloģijas; Datormācība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]