IRO340 Uzņēmējdarbības pamati

Kods IRO340
Nosaukums Uzņēmējdarbības pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Mācībspēks Elīna Gaile-Sarkane, Judīte Jakubāne
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Lekciju kursā tiks aplūkots uzņēmējdarbības jēdziens un būtība, uzņēmējdarbība Latvijā, uzņēmējdarbības vide, regulēšana. Uzņēmuma jēdziens, tiesiskie priekšnosacījumi. Komercdarbība, komercdarbības formas. Uzņēmuma darbības uzsākšana. Uzņēmuma stratēģija, darbības plānošana. Uzņēmuma vadīšanas organizatoriskā struktūra. Uzņēmuma krīze. Biznesa plāns, tā izstrādāšanas gaita..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Vispārīgais mērķis Organizēšana un plānošana ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par komercdarbības (uzņēmējdarbības) procesiem, to plānošanu un nodrošināšanu. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi Izprast: • komercdarbības pamatnostādnes • prast novērtēt komercuzņēmumu juridisko statusu, izveidot uzņēmumu • plānot uzņēmuma resursus • izstrādāt un novērtēt biznesa plānu
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprast: • komercdarbības pamatnostādnes • prast novērtēt komercuzņēmumu juridisko statusu, izveidot uzņēmumu • plānot uzņēmuma resursus - Kontroldarbi pa tēmām, divas ieskaites - 1. un 2. semestrī
Izstrādāt un novērtēt biznesa plānu. - Biznesa plāna izstrāde un aizstāvēšana
Priekšzināšanas Ekonomikas pamati

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
160.00 164.00 132.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RDKD0 1. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Jakubāne Meža 1/1-304 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
CDKD0 1. kurss, 1 grupa
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 10:30 - 12:05
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 10:30 - 12:05
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 10:30 - 12:05
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 10:30 - 12:05
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 10:30 - 12:05
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 10:30 - 12:05
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 10:30 - 12:05
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 10:30 - 12:05
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 10:30 - 12:05
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 10:30 - 12:05
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 10:30 - 12:05
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 10:30 - 12:05
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 10:30 - 12:05
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 10:30 - 12:05
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 10:30 - 12:05
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 10:30 - 12:05
CIKU0 1. kurss, 1 grupa
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 08:45 - 10:20
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 08:45 - 10:20
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 08:45 - 10:20
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 08:45 - 10:20
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 08:45 - 10:20
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 08:45 - 10:20
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 08:45 - 10:20
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 08:45 - 10:20
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 08:45 - 10:20
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 08:45 - 10:20
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 08:45 - 10:20
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 08:45 - 10:20
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 08:45 - 10:20
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 08:45 - 10:20
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 08:45 - 10:20
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 08:45 - 10:20
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]