IRO308 Mazo uzņēmumu uzņēmējdarbības organizācija un plānošana

Kods IRO308
Nosaukums Mazo uzņēmumu uzņēmējdarbības organizācija un plānošana
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Mācībspēks Elīna Gaile-Sarkane, Deniss Ščeulovs, Judīte Jakubāne
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mazo uzņēmumu uzņēmējdarbības problēmas. Atšķirības starp uzņēmumu un īpašnieku - vadītāju. Mazo uzņēmumu uzņēmējdarbības vide. Kas ir "frančaizing". Mazo uzņēmumu uzņēmējdarbības izdzīvošanas noteikumi. Mazo uzņēmumu uzņēmējdarbības stratēģija. Nodokļu politika un mazo uzņēmumu uzņēmējdarbība. Mazo uzņēmumu organizēšanas struktūras. Biznesa plāns. Mazie uzņēmumi un inovācijas. Mazo uzņēmumu stratēģijas. Priekšmets kalpo kā bāze otrajā mācību gadā apgūstamajiem specializācijas priekšmetiem. Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas apvieno zināšanas, kas iegūtas: • ekonomikā; • likumdošanā; • datormācībā; • tirgzinībās; • matemātikā; • ekonomiskajā statistikā; • mācīšanās metodēs; • statistikā. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Vispārīgais mērķis - dot priekšstatu par komercdarbības (uzņēmējdarbības) procesiem, to plānošanu un nodrošināšanu. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi Izprast: • komercdarbības pamatnostādnes • prast novērtēt komercuzņēmumu juridisko statusu, izveidot uzņēmumu • plānot uzņēmuma resursus • izstrādāt un novērtēt biznesa plānu
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprast: • komercdarbības pamatnostādnes • prast novērtēt komercuzņēmumu juridisko statusu, izveidot uzņēmumu • plānot uzņēmuma resursus - Kontroldarbi pa tēmām
Izstrādāt un novērtēt biznesa plānu - Biznesa plāna izstrāde un aizstāvēšana
Priekšzināšanas nav prasību

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICS0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. I.Pokromoviča Kalnciema 6-513 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. I.Pokromoviča Kalnciema 6-410 3 14.30 - 16.05 * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]