IUV322 Finanšu pamati

Kods IUV322
Nosaukums Finanšu pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
Mācībspēks Nadežda Semjonova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Finanšu sistēma. Valsts finanšu vadīšana. Firmas finanšu sistēma un tās mērķi. Kredītu sistēma. Banku sistēma. Vērtspapīru tirgus. Firmas aktīvu un kapitāla vadīšana. Investīciju vadīšana. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir dod studentiem zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas efektīvajai uzņēmumu finanšu vadībai. Mācību kursa uzdevumi ir: jāprot aprēķināt naudas vērtību; jāprot aprēķināt kredītu summu un maksājumus; jāprot novērtēt investīciju efektivitāti; jāprot pamatot pieņemtos finanšu lēmumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Jāprot aprēķināt naudas vērtību dažādos periodos, kredītu summu ar dažādām metodēm, kā arī finanšu instrumentu vērtību. - Pasniedzējs novērtē ar ieskaiti.
Jāprot novērtēt uzņēmuma finanšu rādītājus. Studenti raksta patstāvīgo darbu par tēmu: " Konkrēta uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana ". - Pasniedzējs novērtē ar atzīmi, kas sastāda 40 procenti no kopēja vērtējuma.
Jāprot novērtēt investīciju projektu efektivitāti. Studenti raksta patstāvīgo darbu. - Pasniedzējs novērtē ar atzīmi, kas sastāda 10 procenti no kopēja vērtējuma.
Jāzina par finanšu sistēmas tirgiem, par valsts un pašvaldību finanšu vadību, par uzņēmuma finanšu saimniecību un tās analīzes metodēm. Prot novērtēt kredītiestāžu piedāvājumus. Jāzina vērtspapīru tirgus un finanšu instrumentu veidus. Jāzina par investīciju veidiem. - Gala pārbaude - eksāmens ar atzīmi, kas sastāda 50 procenti no kopēja vērtējuma.
Priekšzināšanas mikroekonomika, makroekonomika, nodokļi un nodevas, tiesību zinātnes, uzņēmējdarbības ekonomika.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RICL0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. N.Semjonova Kalnciema 6-308 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. N.Semjonova Kalnciema 6-308 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. N.Semjonova Kalnciema 6-308 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. N.Semjonova Kalnciema 6-308 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICL0 2. kurss, 2 grupa
1 Pr.d. N.Semjonova Kalnciema 6-308 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. N.Semjonova Kalnciema 6-308 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]