IUV322 Finanšu pamati

Kods IUV322
Nosaukums Finanšu pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
Mācībspēks Nadežda Semjonova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Finanšu sistēma. Valsts finanšu vadīšana. Firmas finanšu sistēma un tās mērķi. Kredītu sistēma. Banku sistēma. Vērtspapīru tirgus. Firmas aktīvu un kapitāla vadīšana. Investīciju vadīšana. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir dod studentiem zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas efektīvajai uzņēmumu finanšu vadībai. Mācību kursa uzdevumi ir: jāprot aprēķināt naudas vērtību; jāprot aprēķināt kredītu summu un maksājumus; jāprot novērtēt investīciju efektivitāti; jāprot pamatot pieņemtos finanšu lēmumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Jāprot aprēķināt naudas vērtību dažādos periodos, kredītu summas dažādiem kredītu veidiem; novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli, investīciju projektu ienesīgumu. Semestra laikā jāizpilda un jānodod 4 mājas darbus. - Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena. Pasniedzējs novērtē ar ieskaiti.
Jāzina par finanšu sistēmas tirgiem, par valsts un pašvaldību finanšu vadību, par uzņēmuma finanšu saimniecību un tās analīzes metodēm, par uzņēmuma aktīvu un kapitāla vadīšanu, par uzņēmuma vadīšanu maksātnespējas gadījumā. Prot novērtēt kredītiestāžu un apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumus - Gala pārbaude - eksāmens ar atzīmi.
Priekšzināšanas mikroekonomika, makroekonomika, nodokļi un nodevas, tiesību zinātnes, uzņēmējdarbības ekonomika.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Pētnieks N.Semjonova Kalnciema 6-311 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Pētnieks N.Semjonova Kalnciema 6-303 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICL0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Pētnieks N.Semjonova Kalnciema 6-303 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Pētnieks N.Semjonova Kalnciema 6-311 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICL0 2. kurss, 2 grupa
1 Pr.d. Pētnieks N.Semjonova Kalnciema 6-311 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Pētnieks N.Semjonova Kalnciema 6-303 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICL0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Pētnieks N.Semjonova Kalnciema 6-309 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Pētnieks N.Semjonova Kalnciema 6-309 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Pētnieks N.Semjonova Kalnciema 6-309 0 14:00 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Pētnieks N.Semjonova Kalnciema 6-309 0 14:30 - 17:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]