TDT304 Transporta līdzekļu tehniskās apkopes tehnoloģijas

Kods TDT304
Nosaukums Transporta līdzekļu tehniskās apkopes tehnoloģijas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Transports
Struktūrvienība Aeronautikas tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Viktors Feofanovs, Vladislavs Ņesterovskis, Nikolajs Kuļešovs, Aleksandrs Bitiņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis. Transportlīdzekļu tehniskās apkalpošanas ražošanas procesa pamatraksturojumi. Tehniskās apkalpošanas procesa organizatoriskās un tehnoloģiskās metodes..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
[stratēģiski]: Veidot studentiem bāzes zināšanas par transportlīdzekļu tehniskās apkalpošanas tehnoloģijām un metodēm. [tehniski]: sniegt zināšanas par transporta līdzekļu tehniskās apkalpošanas procesu organizāciju, par tehniskās apkalpošanas optimālo metožu un tehnoloģisko procesu izvēles metodoloģiju; iemācīt izmantot iegūtās zināšanas un iemaņas transporta līdzekļu darba drošuma un efektivitātes paaugstināšanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzina transportlīdzekļu tehniskās apkalpošanas veidus. - Zināšanu pārbaudes testi.
Pārzina transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa noteikšanas metodes. - Zināšanu pārbaudes testi.
Pārzina tehniskās apkalpošanas un remonta normatīvu koriģēšanas metodes. - Zināšanu pārbaudes testi.
Pārzina ekspluatācijas uzņēmumu tipiskās struktūras. - Zināšanu pārbaudes testi.
Spēj izvēlēties tehniskās apkalpošanas optimālās metodes un tehnoloģiskus procesus. - Zināšanu pārbaudes testi.
Priekšzināšanas Transporta sistēmu funkcionēšanas pamati un transportmašīnu uzbūve.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RMCL0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents V.Feofanovs Lauvas iela 8-VI 3 14.15 - 15.45 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]