TDM603 Projektējamo izstrādajumu optimizācijas automatizētas metodes

Kods TDM603
Nosaukums Projektējamo izstrādajumu optimizācijas automatizētas metodes
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Transports
Struktūrvienība Aeronautikas tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Aleksandrs Urbahs, Anatolijs Kobcevs
Kredītpunkti 5.0 (7.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Projektējamo izstrādājumu optimizācijas parametru datorprogrammas pa-mata bloki.Dažādām mērķu funkcijām paredzētu izstrādājumu izmēra,masas,formas,izturības koeficienta,pašfrekvences optimizācijas prak-tiskās metodes.Optimizācija pie sprieguma, deformācijas,nogurumakoeficienta,svārstību frekvences,temperatūras ierobežojumiem..

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]