TDM602 Hidro-gāzes-siltumdinamikas uzdevumu datormodelēšana un aprēķins

Kods TDM602
Nosaukums Hidro-gāzes-siltumdinamikas uzdevumu datormodelēšana un aprēķins
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Transports
Struktūrvienība Aeronautikas tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Anatolijs Kobcevs, Aloizs Lešinskis, Aleksandrs Urbahs, Sergejs Doroško
Kredītpunkti 5.0 (7.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Šķidrumu ar brīvu virsmu sarežģītu tecējumu blakus cietai virsmai ma-temātiskās modelēšanas pamati,ievērojot tecēšanas režīmu,blīvumu,siltumatdevi un sacietēšanas un plūstamības procesus.Darba prakse arprogrammas pamata sadaļām:priekšprocesoru, galveno procesoru ungrafisko paketi.Tekošās vides hidro-gāzes-siltumdinamikasinženieruzdevumu risinājumu metodika..

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]