TAS511 Mehānisko objektu parametriskā modelēšana

Kods TAS511
Nosaukums Mehānisko objektu parametriskā modelēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Mehānika, mašīnzinības, mašīnu un aparātu būvniecība
Struktūrvienība Lidaparātu teorijas un konstrukcijas katedra
Mācībspēks Sergejs Kuzņecovs, Vitālijs Pavelko
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Parametriskā skiču izveidošana un rediģēšana, izmantojot ģeometriskās un izmēru saites. Trīsdimensiju darba attēla izveidošana no atsevišķiem elementiem. Sarežģītu izstrādājumu kopsalikuma rasējumi un datu bāzes izveidošana detaļu modifikācijas kontrolei. Sarežģītu skulptūru virsmas formu izveidošanas stratēģijas un taktikas bāze. Detaļu pārbaudes aprēķini un konstruktīvo izmēru noteikšana. Mašīnu un mehānismu darba un kopsalikuma rasējumu veidošana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt sarežģītu izstrādājumu trīsdimensiju darba attēlu un kopsalikuma rasējumu veidošanas iemaņas. Iemācīties izmantot datu bāzi detaļu modifikācijas kontrolei.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izdarīt kloķa-klaņa mehānisma elementu stiprības aprēķinu ar galīgo elementu metodi. - Kontroldarbs „Kloķa-klaņa mehānisma elementu stiprības datoraprēķins”.
Spēj izstrādāt kloķa-klaņa mehānisma darba un kopsalikuma rasējumus uz aprēķina rezultātu pamata, pareizi noteikt pielaides un sēžas. - Datorprojekts „Kloķa-klaņa mehānisms”.
Spēj izstrādāt gāzu sadales mehānisma elementu un kopsalikuma datormodeļus. - Kontroldarbs „Gāzu sadales mehānisma detaļu projektēšana un aprēķins”.
Spēj izstrādāt gāzu sadales mehānisma darba un kopsalikuma rasējumus uz aprēķina rezultātu pamata, pareizi noteikt pielaides un sēžas - Datorprojekts „Gāzu sadales mehānisms”.
Spēj pielietot moderno programmatūras produktu iespējas konkrēto objektu modelēšanas uzdevumu risināšanai - Eksāmeni.
Priekšzināšanas Stiepes, spiedes, lieces, vērpes, ļodzes aprēķini. Pieļaujamie spriegumi un drošības koeficienti. Pielaides, sēžas, virsmu apstrādāšanas kvalitāte. Datormetožu izmantošana mašīnu un mehānismu projektēšanai. Galīgo elementu metodes pamati.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RMGA0 1. kurss, 2+1 grupa
1 Lekc. Docents S.Kuzņecovs Lauvas iela 8-205 5 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RMGA0 2. kurss, 1 grupa
2 Lekc. Docents S.Kuzņecovs Lauvas iela 8-205 5 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
AMGA0 2. kurss, 1+2+4 grupa
2 Lekc. Docents S.Kuzņecovs Lauvas iela 8-205 5 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
AMGA0 1. kurss, 1+2 grupa
2 Lekc. Docents S.Kuzņecovs Lauvas iela 8-205 5 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]