TAS308 Aviotehnikas ražošanas tehnoloģijas pamati

Kods TAS308
Nosaukums Aviotehnikas ražošanas tehnoloģijas pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Aviācijas transports
Struktūrvienība Aeronautikas tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Ēriks Ozoliņš, Vitālijs Pavelko
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Gaisakuģu melno un krāsaino metālu tehnoloģiskās īpašības. Metālu apstrādes veidi gaisakuģu detaļu izgatavošanā: mehāniskā, termiskā, ķīmiski termiskā. Metālu mehāniskās apstrādes veidi: liešana, presēšana, štancēšana, virpošana, frēzēšana, urbšana u.t.t. Gaisakuģu tehnoloģiskais dalījums. Savstarpējās apmaināmības problēmas. Gaisakuģu montāžas tehnoloģiju metodes. Gaisakuģu detaļu savienojumi. Skrūvju un bultskrūvju savienojumi. Kniedēšana. Metināšana. Cietā lodēšana un mīkstā lodēšana. Līmēšana. Kompozītmateriālu apstrādes īpatnības. Ražošanas procesu automatizācija. Kvalitātes kontrole..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt aviācijas materiālu tehnoloģiskās īpašības, mehāniskās apstrādes veidus un režīmus. Izprast lidaparātu izgatavošanas tehnoloģijas pamatus no kompozītmateriāliem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzina metālu tehnoloģiskās īpašības, mehāniskās apstrādes veidus un gaisakuģu detaļu savienojuma veidus. - Kontroldarbs; Eksāmens.
Pārzina alumīnija lokšņu kniedēšanas, tēraudu detaļu metināšanas, kompozītmateriālu līmēšanas darbu procesa būtību. - Referāts; Eksāmens.
Prot strādāt ar kompozītmateriāliem un pārzina lidaparātu izgatavošanas tehnoloģiju no kompozītmateriāliem. - Praktiskā nodarbība: kompozītmateriālu līmēšana; Eksāmens.
Priekšzināšanas matemātika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RMCA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Docents Ē.Ozoliņš Lauvas iela 8-VI 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Docents Ē.Ozoliņš Lauvas iela 8-VI 1 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Docents Ē.Ozoliņš Lauvas iela 8-VII 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]