TAS304 Būvmehānika

Kods TAS304
Nosaukums Būvmehānika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Mehānika, mašīnzinības, mašīnu un aparātu būvniecība
Struktūrvienība Lidaparātu teorijas un konstrukcijas katedra
Mācībspēks Vitālijs Pavelko
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Ievads. Būvmehānikas uzdevumi. Objekta piestiprināšanas pie pamata uzdevums. Materiālā punkta piestiprināšanas pie pamata uzdevums. Diska piestiprināšanas pie pamata uzdevums. Bloka piestiprināšanas pie pamata uzdevums. Statiski noteicamais uzdevums. Spēku metode statiski noteicamā uzdevumā..
Stieņu sistēmas aprēķins ar galīgo elementu metodi. Jēdziens par galīgo elementu metodi. Pārveidošanas procedūra galu pārvietojumiem un spēkiem. Galīga elementa stinguma matrica. Vienādojumu sistēma mezglu pārvietojumiem, kā virtuālo pārvietojumu principa sekas. Robežnosacījumi un uzdevuma atrisināšanas procedūra. .
Taisnstūrveida plātņu sarežģītā liece un stabilitāte. Taisnstūrveida plātņu sarežģītas lieces teorija. Līdzsvara un deformācijas vienādojumi. Biharmonisks vienādojums, robežnosacījumi un uzdevuma atrisināšanas metodes. Taisnstūrveida plātņu un plānsienu stieņu stabilitāte. Plānsienu paneļa aprēķins. Salikta plānsienu stieņa sarežģīts slogojums..
Normālie spriegumi stieņa šķēlumā un redukcijas koeficientu metode. Tangenciālu spēku noteikšanas pamatvienādojums. Lieces centrs un savērpes leņķis. Nenoslēgta un noslēgta profila stieņu aprēķins. Daudz noslēgta profila stieņu aprēķins. Plānsienu stieņa nebrīva vērpe. Jēdziens par nebrīvu vērpi. Nebrīvās vērpes pamatvienādojums. Plānsienu profila ģeometriskie raksturlielumi. Bimoments. Normālie spriegumi stieņa nebrīvā vērpē..
Čaulas. Čaulas bez momentu teorija. Cilindriskās čaulas momentu teorijas vienādojums..
Robežas efekts. Cilindriskās čaulas stabilitāte. Cilindriskās, sfēriskās un koniskās čaulas iekšējais spiediens. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Spēj analizēt aviācijas konstrukcijas elastīgu stieņu sistēmas un plānsienu elementus (plātnes un čaulas), izvēlēt spriegumu un deformāciju aprēķina racionālas metodes, kā arī stabilitātes īpašības. Prot risināt stieņu sistēmas pamat uzdevumus, izmantojot klasiskās un galīgu elementu metodes. Prot risināt plānsienas stieņa lieces un vērpes uzdevumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Objekta piestiprināšanas pie pamata uzdevums. - 1. aprēķina darbs: Bloka piestiprināšanas pie pamata statiski nenoteicamais uzdevums.
Stieņu sistēmas aprēķins ar galīgo elementu metodi. - 2. aprēķina darbs: Telpiskas stieņu sistēmas aprēķins ar GEM.
Salikta plānsienu stieņa sarežģīts slogojums. - 3. aprēķina darbs: Salikta plānsienu stieņa liece un vērpe.
Lieces centrs un savērpes leņķis. - 1. laboratorijas darbs: Plānsienu stieņa lieces centra eksperimentālā noteikšana.
Normālie spriegumi stieņa šķēlumā un redukcijas koeficientu metode. Tangenciālu spēku noteikšanas pamatvienādojums. - 2. laboratorijas darbs: Salikta plānsienu stieņa sarežģītas lieces teorijas eksperimentālā pārbaude.
Būvmehānikas problēmas. - Gala pārbaude - eksāmens.
Objekta piestiprināšanas pie pamata uzdevums. - 1. aprēķina darbs: Bloka piestiprināšanas pie pamata statiski nenoteicamais uzdevums.
Stieņu sistēmas aprēķins ar galīgo elementu metodi. - 2. aprēķina darbs: Telpiskas stieņu sistēmas aprēķins ar GEM.
Salikta plānsienu stieņa sarežģīts slogojums. - 3. aprēķina darbs: Salikta plānsienu stieņa liece un vērpe.
Lieces centrs un savērpes leņķis. - 1. laboratorijas darbs: Plānsienu stieņa lieces centra eksperimentālā noteikšana.
Normālie spriegumi stieņa šķēlumā un redukcijas koeficientu metode. Tangenciālu spēku noteikšanas pamatvienādojums. - 2. laboratorijas darbs: Salikta plānsienu stieņa sarežģītas lieces teorijas eksperimentālā pārbaude.
Būvmehānikas problēmas. - Gala pārbaude - eksāmens.
Priekšzināšanas Zināšanas materiālu pretestībā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]