AAR201 Arhitektūras vēsture I

Kods AAR201
Nosaukums Arhitektūras vēsture I
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
Mācībspēks Agrita Tipāne, Renāte Čaupale
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 3
Anotācija Senās pasaules arhitektūra senajā Ēģiptē,Divupē,Indijā,Amerikā un Antīkās Grieķijas arhitektūra - arhaika,klasika un helēnisms. Etrusku kultūra. Antīkās Romas arhitektūra un pilsētbūvniecība. Būvmāksla Bizantijā,Aizkaukāzā,Krievijā. Islāma māksla un arhitektūra. Viduslaiku būvmāksla Āzijas zemēs un Eiropā - romānika un gotika galvenajos attīstības centros,Skandināvijā un Baltijā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt plašas zināšanas par pasaules arhitektūras vēsturi un arhitektūras mantojumu, apzināt tā vērtību un kultūrvēsturisko nozīmi. Apgūt spēju orientēties pasaules arhitektūras vēstures attīstības procesos kontekstā ar Baltijas reģiona būvmākslas attīstību.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja orientēties pasaules arhitektūras vēstures attīstībā no tās pirmsākumiem līdz viduslaikiem. - Testa veida pērbaudes darbi
Spēja analizēt un interpretēt lekciju kursā apgūto faktoloģisko materiālu, kas nepieciešams arhitekta radošajā darbā. - Studiju skices. Tiek vērtēts skiču analītiskais saturs un grafiskā izpildījuma līmenis
Spēja izskaidrot un analizēt lekciju kursā apgūto vielu - Eksāmens. Zināšanu novērtējums 10 ballu sistēmā.
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas pirmajā bakalaura studiju programmas pirmajā mācību semestrī priekšmetā Mākslas vēsture. Priekšmeta apguve balstīta uz arhitektūras vispārējās vēstures procesu pārvaldīšanu un zināšanām arhitektūras terminoloģijā.

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RABA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Doc. A.Tipāne Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RABA0 2. kurss, 1+2 grupa
3 Lekc. Doc. R.Čaupale Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
3 Lekc. Doc. R.Čaupale Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
2019/2020 gada rudens semestris
RABA0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 08.15 - 09.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 08.15 - 09.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 08.15 - 09.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 08.15 - 09.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 08.15 - 09.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 08.15 - 09.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 08.15 - 09.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 08.15 - 09.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 08.15 - 09.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 08.15 - 09.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 08.15 - 09.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 08.15 - 09.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 08.15 - 09.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 08.15 - 09.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 08.15 - 09.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 08.15 - 09.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 08.15 - 09.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 10.15 - 11.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 10.15 - 11.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 10.15 - 11.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 10.15 - 11.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 10.15 - 11.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 10.15 - 11.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 10.15 - 11.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 10.15 - 11.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 10.15 - 11.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 10.15 - 11.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 10.15 - 11.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 10.15 - 11.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 10.15 - 11.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 10.15 - 11.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 10.15 - 11.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 10.15 - 11.50
1 Lekc. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 0 10.15 - 11.50
2 Lekc. A.Tipāne Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-115 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RABA0 2. kurss, 2 grupa
2 Lekc. A.Tipāne Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-115 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]