ĶST565 Cilvēka anatomija un bioloģisko audu uzbūve

Kods ĶST565
Nosaukums Cilvēka anatomija un bioloģisko audu uzbūve
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Rita Seržāne
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Cilvēka funkcionālo spēju strukturālais pamats. Mīksto un cieto audu struktūras un īpašību sakarības. Balsta kustību aparāts. Zobu veidi, uzbūve un sastāvs. Orgānu un audu defektu kompensatorās strukturālās reakcijas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Pārzināt cilvēka audu uzbūvi un saprast funkcionālās darbības principus. Apgūt teorētiskās zināšanas par cilvēka balsta kustību aparātu, kā arī kustību traucējumu izraisošām pārmaiņām organismā. Prast sagatavot prezentāciju.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzina cilvēka audu uzbūvi un saprot funkcionālās darbības principus. - Ieskaite.
Spēj analizēt cilvēka mīksto un cieto audu struktūras un izprast šo audu īpašību sakarības - Ieskaite.
Pārzina cilvēka balsta kustību aparātus, kā arī orientējas kustību traucējumu izraisošās pārmaiņās organismā. - Ieskaite par prezentāciju un gala pārbaudījums eksāmens.
Priekšzināšanas Bakalaura grāds

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
120.00 120.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]