ĶST562 Biokeramika un tehnoloģija

Kods ĶST562
Nosaukums Biokeramika un tehnoloģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Kristīne Šalma-Ancāne
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Biokeramikas vispārīgs raksturojums. Korunda un cirkonija oksīda biokeramika, tās iegūšana un īpašības un pielietošana medicīnā. Kalcija fosfātu biokeramika. TKP-trikalcija fosfāta biokeramika un hidroksilapatīta keramika, tās iegūšanas metodes, īpašības un izmantošana. Biosaderīgi kalcija fosfāti un bioloģiskie cementi un to bāzes. Biostikls. Stiklakeramiskie biomateriāli, to ķīmiskais sastāvs, iegūšanas tehnoloija un īpašības..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sagatavot speciālistu, kurš orientējas biokeramisko materiālu iegūšanas tehnoloģijās, pārzina šo materiālu īpašības un spēj analizēt šo materiālu pielietojamību implantu ieguvē.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj raksturot kalcija fosfātu biokeramiku, hidroksilapatīta keramiku, trikalcija fosfāta biokeramiku. - Ieskaites
Individuālajā darbā spēj pastāvīgi sagatavot ziņojumu par aktuālajām biokeramikas un tehnoloģijas zinātniskajām publikācijām. - Referāts
Laboratorijas darbā apgūst biokeramisko materiālu galvenās iegūšanas tehnoloģijas. - Laboratorijas darbs
Speciālists pārzina biokeramisko materiālu klāstu, orientējas iegūšanas tehnoloģijās un iespējamā pielietojumā medicīnā. - Noslēgumā eksāmens
Priekšzināšanas Pamatzināšanas ķīmijā, fizikā un materiālzinātnēs.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
180.00 180.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]