ĶVT509 Membrāntehnoloģija

Kods ĶVT509
Nosaukums Membrāntehnoloģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Rita Seržāne
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Ievads membrānu tehnoloģijā. Membrānu tehnoloģijas attīstība. Membrānas: simentriskās, asimetriskās, keramiskās, metāla, šķidrās, lokšņveida, dobšķiedru un spirālveidīgās. Mikrofiltrācija. Ultrafiltrācija. Atgriezeniskā osmoze. Elektrodialīze. Gāzes separācija. Pervaporācija. Pielietošanas sfēras un konkrētās tehnoloģiskās shēmas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt zināšanas par mebrāntehnoloģijas priekšrocībām. Spēt pamatoti ieteikt pielietošanas paņēmienu. Izstrādāt tehnoloģisko shēmu. Ieteikt reģenerācijas režīmu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj izvēlēties racionālu tehnoloģisku paņēmienu, pamatoti kombinējot tradicionālās metodes un membrānu tehnoloģiju - Mājas darba prezentācija (atbilde uz jautājumiem).
Students spēj analizēt trūkumus tradicionālā shēmā salīdzinot to ar membrānu tehnoloģiju - Pamato ieteikto tehnoloģisko risinājumu.
Students spēj izstrādāt membrānu reģenerācijas metodes - Pamato ieteikto tehnoloģisko risinājumu.
Priekšzināšanas ĶVT309 ,Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
120.00 120.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]