ĶVT407 Ķīmisko procesu kontrole un automatizācija

Kods ĶVT407
Nosaukums Ķīmisko procesu kontrole un automatizācija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Juris Vanags
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Ievads. Sensori un perifērās iekārtas. Ieejas signālu veidi. Izejas signālu apstrādes metodes. Izejas signālu kontrole. Procesu automātiskā vadīšana. Datortehnikas izmantošana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt zināšanas par ķīmijas tehnoloģijas un citu tehnoloģisko procesu vadību. Kursa uzdevums - iegūt kompetenci par procesu automatizāciju un elementāras iemaņas PLC programēšanā, apgūstot elementārās iemaņas procesu kontrolieru programēšanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izvērtēt sensoru pielietojumu dažādos automatizācijas uzdevumos - Eksāmens
Prot izvērtēt izpildelementu pielietojumu dažādos automatizācijas uzdevumos - Eksāmens
Spēj saprast PLC galvenos pielietojumus - Eksāmens
Orientējas un spēj saprast SCADA galvenos pielietojumus - Eksāmens
Spēj pietiekoši kompetenti izklāstīt pieeju dažu tehnoloģisko procesu automatizācijā - Eksāmens
Pastāvīgi var izveidot dažādas programmas uz Siemens Logo bāzes - Pastāvīga programēšanas uzdevumu izveide, eksāmens.
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas speciālas priekšzināšanas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
180.00 180.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]