ĶST561 Biomateriālu tehnoloģijas pamati

Kods ĶST561
Nosaukums Biomateriālu tehnoloģijas pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Zilgma Irbe, Kristīne Šalma-Ancāne
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Biomateriāli un to iedalījums pēc ķīmiskā sastāva un struktūras, pēc audu atbildes reakcijas un to funkcionālā pielietojuma. Bioinerti un bioaktīvi materiāli. Biomateriāli ar mainīgu virsmas aktivitāti. Biorezorbējoši materiāli. Biomateriālu īpašības. Biomateriālu pielietojauma kritēriji. Biomateriālu lietošanas priekšrocības un trūkumi. Biomateriālu tirgus novērtējums..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par biomateriāliem un to īpašībām. Pārzināt biomateriālu ieguves tehnoloģijas atbilstoši biomateriālu klasēm. Kompetenti pārzināt jaunās biomateriālu tehnoloģijas. Prast veikt lboratorijas darbus, izdarīt rezultātu analīzi un secinājumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzina biomateriālu pamattehnoloģijas pēc to sastāva un struktūras iedalījuma un pielietojuma. Orientējas biomateriālu īpašību novērtējumā un metodikās. Orientējas pamata un jaunākās biomateriālu tehnoloģijās. - Par sadaļām un laboratorijas darbiem ieskaites un noslēgumā eksāmens.
Spēj patstāvīgi izstrādāt laboratorijas darbus, veikt rezultātu analīzi un izdarīt secinājumus. - Laboratorijas darbiem ieskaites.
Priekšzināšanas Bakalaura līmeņa zināšanas vispārīgā fizikā, ķīmijā un materiālzinātnēs.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
180.00 180.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RMCF0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Vad.pēt.(pd) K.Šalma-Ancāne Nenoteikta- 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Vad.pēt.(pd) K.Šalma-Ancāne Nenoteikta- 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]