RRI440 Apsardzes iekārtas un tehnoloģija

Kods RRI440
Nosaukums Apsardzes iekārtas un tehnoloģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Elektronika un telekomunikācijas
Struktūrvienība Radioiekārtu katedra
Mācībspēks Guntars Balodis, Lourenss Zeikats
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Dažādu apsardzes sistēmu sastāvs un uzbūves principi. Dažādu apsardzes devēju darbības principi. Ugunsdrošības apsardzes devēju darbības principi. Perimetra apsardzes devēju darbības principi. Video uzraudzības un ieraksta sistēmu uzbūve..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Prasme patstāvīgi risināt uzdevumus, kas saistīti ar apsardzes sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, regulēšanu un ekspluatāciju.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Apsardzes sistēmas galvenās sastāvdaļas; devēju klāsts un apsardzes parametri - Pamatzināšanas par apsardzes sistēmas elementiem un to funkcijām
Vadamības, temperatūras, vibrāciju un akustisko devēju parametri - Iemaņas devēju izvēlē apsardzes funkciju izpildei
Prasības montāžas shēmas sastādīšanā un parametru nodrošināšanā - Iemaņas drošas un uzticamas montāžas shēmas sastādīšanai
Prasme izvēlēties nepieciešamo tehnisko risinājumu konkrēta objekta apsargāšanai - Vērtējums piedāvātā tehniskā risinājuma pamatojumam un studenta prasmei īstenot konkrētu risinājumu
Priekšzināšanas REA303 ,Analogās iekārtas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]