Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
REA103 Materiālzinību pamati Pamatstudijas 2.00
REA202 Elektriskie mērījumi Pamatstudijas 3.00
REA204 Elektronu ierīces Pamatstudijas 3.00
REA302 Materiāli, komponenti, mikroelektronika Pamatstudijas 3.00
REA304 Analogās iekārtas [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
REA305 Elektronikas materiāli Pamatstudijas 3.00
REA307 Iespiedplašu projektēšana Pamatstudijas 3.00
REA401 Datorelektronika Augstākā līmeņa 3.00
REA402 Elektroniskās aparatūras elektrobarošana Augstākā līmeņa 2.00
REA404 Elektroniskās aparatūras elektrobarošana Augstākā līmeņa 3.00
REA405 Projektēšanas datorizācija Augstākā līmeņa 3.00
REA406 Projektēšanas datu bāzes Augstākā līmeņa 2.00
REA407 Projektēšanas tehnoloģijas Augstākā līmeņa 3.00
REA501 Fotonika Augstākā līmeņa 3.00
REA502 Elektromagnētiskā saderība: komponenti un realizācija Augstākā līmeņa 3.00
REA506 Cietvielas elektronikas elementi Augstākā līmeņa 3.00
REA509 Mērpārveidotāji elektronikā Augstākā līmeņa 3.00
REA601 Ferītu magnētiskie un dielektriskie spektri Doktora 10.00
REA602 Mērījumi ķēdēs ar koncentrētiem un izkliedētiem parametriem Doktora 5.00
REA603 Planārās elektronikas tehnoloģija Doktora 4.00
REA604 Cietvielas elektronikas elementi Doktora 5.00
REA700 Zinātniskais seminārs [2 daļas] Doktora 6.00
REA701 Iegulto sistēmu arhitektūra Pamatstudijas 3.00
REA702 Perifērijas iekārtas mūsdienu iegultajās sistēmās Pamatstudijas 3.00
REA703 Datu pārraide bezvadu sensoru tīklos Augstākā līmeņa 3.00
REA704 Ciparu elektronikas datorizēts praktikums Pamatstudijas 3.00
REA705 Ciparu sistēmu realizācija un pielietojums Pamatstudijas 3.00
REA706 Neelektrisko lielumu mērpārveidotāju darbības pamati Pamatstudijas 3.00
REA707 Ciparu elektronisko sistēmu projektēšana Augstākā līmeņa 3.00
REA710 Iespiedplašu projektēšana Pamatstudijas 4.00
REA711 Ciparu elektronisko sistēmu projektēšanas pamati izmantojot HDL Pamatstudijas 3.00
REA712 Ciparu elektronisko sistēmu projektēšanas pamati izmantojot HDL (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
RRE102 Elektrība un magnētisms Pamatstudijas 2.00
RRE112 Elektronu ierīces Pamatstudijas 3.00
RRE308 Satelītu televīzija Pamatstudijas 2.00
RRE434 Radiosistēmu analīzes metodes Augstākā līmeņa 3.00
RRE451 Zinātniski tehniskā eksperimenta principi Augstākā līmeņa 3.00
RRI100 Ievads studiju nozarē Pamatstudijas 1.00
RRI311 Elektronika medicīnā Pamatstudijas 2.00
RRI320 Radiotehnisko ķēžu sintēze Pamatstudijas 2.00
RRI323 Attēlu pārraide Augstākā līmeņa 2.00
<< [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] >>