Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
BMT409 Jaunie būvmateriāli Augstākā līmeņa 3.00
BMT410 Būvju uzturēšana Augstākā līmeņa 2.00
BMT415 Būvju apsekošana un pārbaude Augstākā līmeņa 3.00
BMT437 Būvelementu aizsardzība Augstākā līmeņa 2.00
BMT452 Mūsdienu būvmateriāli Augstākā līmeņa 4.00
BMT454 Būvju novērtēšana Augstākā līmeņa 2.00
BMT456 Apkārtējās vides aizsardzība būvniecībā Augstākā līmeņa 2.00
BMT463 Tehnoloģiskā projektēšana Pamatstudijas 4.00
BMT506 Būvmateriāli specbūvēm Augstākā līmeņa 2.00
BMT601 Betonmācība Doktora 10.00
BMT602 Reoloģija Doktora 10.00
BMT615 Zinātniskie semināri specializācijā [2 daļas] Doktora 6.00
BMT712 Būvmateriālu īpašības un ražošanas tehnoloģijas, pamatkurss Pamatstudijas 5.00
BRC009 Zinātniskais darbs Doktora 150.00
BRC110 Inženierģeoloģijas pamatkurss Pamatstudijas 2.00
BRC202 Arhitektūras projektēšanas pamatkurss Pamatstudijas 3.00
BRC303 Ģeotehnikas pamatkurss [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BRC304 Ģeotehnikas pamatkurss (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
BRC396 Arhitektūras projektēšanas pamatkurss [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
BRC397 Ģeotehnikas pamatkurss [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
BRC409 Latvijas inženierģeoloģiskie apstākļi Augstākā līmeņa 2.00
BRC422 Arhitektūras projektēšanas papildkurss [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.00
BRC423 Praktiskā būvfizika Augstākā līmeņa 2.00
BRC428 Būvakustikas pamati Augstākā līmeņa 2.00
BRC470 Zinātniskā darba pamati un patentzinības Augstākā līmeņa 2.00
BRC471 Būvju rekonstrukcija un restaurācija Augstākā līmeņa 2.00
BRC477 Lauksaimniecības ēkas Augstākā līmeņa 3.00
BRC494 Ēku rekonstrukcija un restaurācija [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.00
BRC507 Apkārtējās vides aizsardzība būvniecībā Augstākā līmeņa 2.00
BRC549 Latvijas būvnormatīvi Augstākā līmeņa 2.00
BRC582 Ģeotehnikas speckurss Augstākā līmeņa 2.00
BRC700 Ievads būvniecībā Pamatstudijas 1.00
BRC701 Arhitektūras akustika Augstākā līmeņa 2.00
BSG305 Siltumapgāde Pamatstudijas 4.00
BSG306 Gāzes apgāde Pamatstudijas 4.00
BSG317 Telpas klimats Augstākā līmeņa 2.00
BSG321 Būvniecības siltumfizika Pamatstudijas 2.00
BSG325 Aukstumapgāde Pamatstudijas 3.00
BSG330 Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana Pamatstudijas 2.00
BSG352 Gaisa kondicionēšana Pamatstudijas 4.00
BSG353 Santehnisko būvdarbu tehnoloģija Pamatstudijas 4.00
<< [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] >>