Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
BRC471 Būvju rekonstrukcija un restaurācija Augstākā līmeņa 2.00
BRC477 Lauksaimniecības ēkas Augstākā līmeņa 3.00
BRC494 Ēku rekonstrukcija un restaurācija [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.00
BRC507 Apkārtējās vides aizsardzība būvniecībā Augstākā līmeņa 2.00
BRC549 Latvijas būvnormatīvi Augstākā līmeņa 2.00
BRC582 Ģeotehnikas speckurss Augstākā līmeņa 2.00
BRC700 Ievads būvniecībā Pamatstudijas 1.00
BRC701 Arhitektūras akustika Augstākā līmeņa 2.00
BSG305 Siltumapgāde Pamatstudijas 4.00
BSG306 Gāzes apgāde Pamatstudijas 4.00
BSG317 Telpas klimats Augstākā līmeņa 2.00
BSG321 Būvniecības siltumfizika Pamatstudijas 2.00
BSG325 Aukstumapgāde Pamatstudijas 3.00
BSG330 Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana Pamatstudijas 2.00
BSG352 Gaisa kondicionēšana Pamatstudijas 4.00
BSG353 Santehnisko būvdarbu tehnoloģija Pamatstudijas 4.00
BSG354 Alternatīvie enerģijs avoti ēku siltumapgādei Pamatstudijas 4.00
BSG355 Siltuma avoti ēku apkurei Pamatstudijas 4.00
BSG356 Gaisa attīrīšana Pamatstudijas 2.00
BSG357 Pilsētu inženiersistēmu plānošana Pamatstudijas 2.00
BSG358 Inženiersistēmu automātika Pamatstudijas 4.00
BSG359 Apkure Pamatstudijas 4.00
BSG360 Zinātnisko pētījumu ievadkurss inženiersistēmās Pamatstudijas 2.00
BSG361 Būvniecības siltumfizika Pamatstudijas 4.00
BSG362 Ievads siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā Pamatstudijas 2.00
BSG364 Gāzapgādes sistēmas Pamatstudijas 4.00
BSG365 Inženiersistēmas mazstāvu apbūvei Pamatstudijas 4.00
BSG366 Gāzapgāde (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
BSG367 Siltumapgāde (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
BSG402 Ventilācija Augstākā līmeņa 2.00
BSG404 Centralizētā siltumapgāde [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.00
BSG417 Ēku siltuma un mitruma izolācija Augstākā līmeņa 4.00
BSG424 Ēku inženiersistēmu apsekošana un pārbaudes Pamatstudijas 2.00
BSG440 Ēku inženiersistēmu projektu tehniski-ekonomiskā novērtēšana Pamatstudijas 2.00
BSG441 Inženiersistēmu automātiskā vadība Augstākā līmeņa 4.00
BSG451 Gāzes saimniecības iekārtas Augstākā līmeņa 4.00
BSG452 Aukstumapgādes sistēmas Augstākā līmeņa 4.00
BSG453 Inženiersistēmu apkope un ekspluatācija Pamatstudijas 4.00
BSG529 Mūsdienu enerģijas problēmu risinājumi Doktora 5.00
BSG602 Siltuma tehnoloģijas speckurss Doktora 10.00
BSG603 Gāzes apgādes speckurss Doktora 10.00
<< [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] >>