Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
BKO115 Datormācība (pamatkurss) Pamatstudijas 3.00
BKO118 Matemātika [3 daļas] Pamatstudijas 5.00
BKO119 Projekti P1,P3 [2 daļas] Pamatstudijas 1.00
BKO120 Projekti P2,P4 [2 daļas] Pamatstudijas 1.00
BKO123 Konstruktīvo būvmateriālu darbība transportbūvēs Pamatstudijas 2.00
BKO125 Fizika [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
BKO126 Saskarsmes pamati Pamatstudijas 2.00
BKO127 Angļu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BKO128 Vācu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BKO201 Civilā aizsardzība Pamatstudijas 1.00
BKO202 Sociālās attīstības modeļi Pamatstudijas 2.00
BKO205 Būvmehānika (vispārīgais kurss) [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
BKO206 Inženierģeoloģijas pamatkurss Pamatstudijas 2.00
BKO211 Autoceļu būvniecība [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BKO212 Autoceļu projektēšana (ievadkurss) [2 daļas] Pamatstudijas 3.00
BKO213 Projekti K1,K2 [2 daļas] Pamatstudijas 1.00
BKO214 Projekts K3 Pamatstudijas 1.00
BKO218 Lietišķā etiķete Pamatstudijas 2.00
BKO301 Transports un vide Pamatstudijas 2.00
BKO302 Ceļu ekspluatācija (ievadkurss) [2 daļas] Pamatstudijas 3.00
BKO306 Tilti ( pamatkurss) [2 daļas] Pamatstudijas 3.00
BKO307 Projekts I1 Pamatstudijas 1.00
BKO308 Projekts I2 Pamatstudijas 1.00
BKO309 Autoceļu būvniecības plānošana un organizēšana Pamatstudijas 2.00
BKO310 Jaunākās tendences transportbūvju projektēšanā un uzturēšanā Pamatstudijas 2.00
BKO700 Transportbūvju pamati un pamatnes [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BKO701 Inženierbūvju konstruktīvie elementi (būvkonstrukcijas) [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
BKO702 Transportbūvju konstruktīvie materiāli [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
BKO703 Transportbūvju projektēšanas hidrauliskie un hidroloģiskie pamatprincipi Pamatstudijas 2.00
BKO706 Inženierbūvju konstruktīvie elementi (būvkonstrukcijas) [3 daļas] Pamatstudijas 6.00
BMT121 Arhitektūras materiālu mācība Pamatstudijas 2.00
BMT251 Būvmateriāli (pamatkurss) Pamatstudijas 3.00
BMT252 Būvmateriāli un būvizstrādājumi (ievadkurss) [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BMT305 Būvķīmija Pamatstudijas 2.00
BMT322 Būvju aizsardzība Pamatstudijas 2.00
BMT363 Betonmācība [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
BMT402 Būvju apsekošana un pārbaude Augstākā līmeņa 4.00
BMT403 Būvkonstrukciju pastiprināšana Augstākā līmeņa 2.00
BMT405 Kvalitātes nodrošināšana būvniecībā Augstākā līmeņa 2.00
BMT407 Materiālu izpētes metodes Augstākā līmeņa 3.00
BMT409 Jaunie būvmateriāli Augstākā līmeņa 3.00
<< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] >>