Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
BĢE712 Tematiskā kartogrāfija Augstākā līmeņa 2.00
BĢE713 Zinātniskā pētniecība un inovācijas Augstākā līmeņa 2.00
BĢE714 Vietējie ģeodēziskie tīkli Augstākā līmeņa 2.00
BĢE715 Ģeodēziskās lāzera skenēšanas tehnoloģijas Augstākā līmeņa 4.00
BĢE716 Distancionālās zondēšanas metodes Augstākā līmeņa 4.00
BĢE717 Būvniecības informācijas modelēšana Augstākā līmeņa 4.00
BĢE718 Digitālā kartogrāfija Augstākā līmeņa 4.00
BĢE719 Ģeoinformācijas sistēmu tehnoloģijas Augstākā līmeņa 4.00
BĢE720 Ģeoinformācijas sistēmas internetā Augstākā līmeņa 4.00
BĢE721 Globālās pozicionēšanas sistēmas Augstākā līmeņa 4.00
BĢE722 Lietojumprogrammas ģeomātikā Augstākā līmeņa 2.00
BĢE723 Arhitektūras fotogrammetrija Augstākā līmeņa 2.00
BKA306 Galīgo elementu metode (ievadkurss) Pamatstudijas 2.00
BKA402 Būvkonstrukciju automatizētā projektēšana Augstākā līmeņa 2.00
BKA403 Būvkonstrukciju automatizētās projektēšanas speckurss Augstākā līmeņa 4.00
BKA505 Optimālu konstrukciju automatizētā projektēšana Augstākā līmeņa 4.00
BKA507 Eksperimentālās metodes konstrukciju pārbaudēs Augstākā līmeņa 2.00
BKA512 Ievads elastības, viskoelastības un plastiskuma teorijā Augstākā līmeņa 4.00
BKA515 Mūsdienu materiāli konstrukciju projektēšanā Augstākā līmeņa 5.00
BKA516 Galīgo elementu metode (vispārīgais kurss) Augstākā līmeņa 4.00
BKA604 Daudzslāņu un trīsslāņu konstrukcijas Doktora 5.00
BKA605 Svārstību dzišana Doktora 5.00
BKA608 Materiālu sabrukuma teorijas Doktora 5.00
BKA609 Modernie materiāli būvniecībā Doktora 5.00
BKA610 Konstrukciju optimizācija Doktora 5.00
BKA611 Galīgo elementu metode [2 daļas] Doktora 10.00
BKA612 Zinātniskie semināri specializācijā [2 daļas] Doktora 6.00
BKA700 Mūsdienu materiāli konstrukciju projektēšanā Augstākā līmeņa 4.00
BKA702 Termiskās enerģijas uzkrājošie kompozītmateriāli un to modelēšana Doktora 5.00
BKO101 Darba aizsardzības pamati Pamatstudijas 1.00
BKO104 Psiholoģija Pamatstudijas 2.00
BKO105 Ekonomika Pamatstudijas 2.00
BKO106 Fizika Pamatstudijas 3.00
BKO107 Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika Pamatstudijas 2.00
BKO109 Būvmehānikas ievadkurss Pamatstudijas 3.00
BKO110 Ģeodēzija Pamatstudijas 3.00
BKO111 Ģeodēzijas praktikums Pamatstudijas 2.00
BKO112 Uzņēmējdarbības pamati Pamatstudijas 2.00
BKO113 Sports [2 daļas] Pamatstudijas 0.00
BKO114 Datorgrafika (būvgrafika) Pamatstudijas 2.00
BKO115 Datormācība (pamatkurss) Pamatstudijas 3.00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] >>