Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
BKA612 Zinātniskie semināri specializācijā [2 daļas] Doktora 6.00
BKA700 Mūsdienu materiāli konstrukciju projektēšanā Augstākā līmeņa 4.00
BKA702 Termiskās enerģijas uzkrājošie kompozītmateriāli un to modelēšana Doktora 5.00
BKO101 Darba aizsardzības pamati Pamatstudijas 1.00
BKO104 Psiholoģija Pamatstudijas 2.00
BKO105 Ekonomika Pamatstudijas 2.00
BKO106 Fizika Pamatstudijas 3.00
BKO107 Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika Pamatstudijas 2.00
BKO109 Būvmehānikas ievadkurss Pamatstudijas 3.00
BKO110 Ģeodēzija Pamatstudijas 3.00
BKO111 Ģeodēzijas praktikums Pamatstudijas 2.00
BKO112 Uzņēmējdarbības pamati Pamatstudijas 2.00
BKO113 Sports [2 daļas] Pamatstudijas 0.00
BKO114 Datorgrafika (būvgrafika) Pamatstudijas 2.00
BKO115 Datormācība (pamatkurss) Pamatstudijas 3.00
BKO118 Matemātika [3 daļas] Pamatstudijas 5.00
BKO119 Projekti P1,P3 [2 daļas] Pamatstudijas 1.00
BKO120 Projekti P2,P4 [2 daļas] Pamatstudijas 1.00
BKO123 Konstruktīvo būvmateriālu darbība transportbūvēs Pamatstudijas 2.00
BKO125 Fizika [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
BKO126 Saskarsmes pamati Pamatstudijas 2.00
BKO127 Angļu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BKO128 Vācu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BKO201 Civilā aizsardzība Pamatstudijas 1.00
BKO202 Sociālās attīstības modeļi Pamatstudijas 2.00
BKO205 Būvmehānika (vispārīgais kurss) [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
BKO206 Inženierģeoloģijas pamatkurss Pamatstudijas 2.00
BKO211 Autoceļu būvniecība [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BKO212 Autoceļu projektēšana (ievadkurss) [2 daļas] Pamatstudijas 3.00
BKO213 Projekti K1,K2 [2 daļas] Pamatstudijas 1.00
BKO214 Projekts K3 Pamatstudijas 1.00
BKO218 Lietišķā etiķete Pamatstudijas 2.00
BKO301 Transports un vide Pamatstudijas 2.00
BKO302 Ceļu ekspluatācija (ievadkurss) [2 daļas] Pamatstudijas 3.00
BKO306 Tilti ( pamatkurss) [2 daļas] Pamatstudijas 3.00
BKO307 Projekts I1 Pamatstudijas 1.00
BKO308 Projekts I2 Pamatstudijas 1.00
BKO309 Autoceļu būvniecības plānošana un organizēšana Pamatstudijas 2.00
BKO310 Jaunākās tendences transportbūvju projektēšanā un uzturēšanā Pamatstudijas 2.00
BKO700 Transportbūvju pamati un pamatnes [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BKO701 Inženierbūvju konstruktīvie elementi (būvkonstrukcijas) [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] >>