Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
BĢE401 Zemes tiesības Pamatstudijas 3.00
BĢE402 Nekustamā īpašuma vērtēšana (inženieriem) Pamatstudijas 3.00
BĢE403 Teritoriālplānošanas pamati Pamatstudijas 3.00
BĢE404 Vietējie ģeodēziskie tīkli Augstākā līmeņa 3.00
BĢE406 Hidrogrāfiskie mērījumi Pamatstudijas 2.00
BĢE407 Ģeodēziskie instrumenti Pamatstudijas 2.00
BĢE408 Kartogrāfijas vēsture Pamatstudijas 2.00
BĢE411 Reljefa skaitliskie modeļi Pamatstudijas 2.00
BĢE427 Zemes pārvaldības pamati Pamatstudijas 4.00
BĢE428 Transportbūvju ģeodēziskā kontrole Pamatstudijas 2.00
BĢE446 Arhitektūras fotogrammetrija Augstākā līmeņa 2.00
BĢE494 Ģeodēzijas pamati Augstākā līmeņa 2.00
BĢE502 Ģeodēziskie tīkli Pamatstudijas 4.00
BĢE503 Apvidus skaitliskie modeļi Augstākā līmeņa 3.00
BĢE504 Teorētiskā kartogrāfija Augstākā līmeņa 3.00
BĢE505 Ģeodēzisko datu apstrāde [2 daļas] Augstākā līmeņa 6.00
BĢE506 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Pamatstudijas 4.00
BĢE508 Tematiskā kartogrāfija Pamatstudijas 3.00
BĢE510 Globālās pozicionēšanas sistēmas Augstākā līmeņa 3.00
BĢE513 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana Augstākā līmeņa 2.00
BĢE515 Vides fotogrammetrija Augstākā līmeņa 2.00
BĢE516 Augstumu noteikšana ar GPS Augstākā līmeņa 3.00
BĢE518 Tematiskā kartogrāfija Augstākā līmeņa 2.00
BĢE519 Digitālā kartēšana Augstākā līmeņa 2.00
BĢE521 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Augstākā līmeņa 3.00
BĢE522 Nekustamā īpašuma vērtēšana Augstākā līmeņa 3.00
BĢE601 Kļūdu teorija un ģeodēzisko mērījumu izlīdzināšanas teorija Doktora 10.00
BĢE602 Augstākā ģeodēzija (speckurss) Doktora 10.00
BĢE603 Ģeodinamika Doktora 7.00
BĢE604 Fotogrammetrija un tālizpēte Doktora 8.00
BĢE605 Nekustamā īpašuma pārvaldība (speckurss) Doktora 8.00
BĢE606 Digitālā kartogrāfija (speckurss) Doktora 7.00
BĢE607 Globālo navigācijas satelītsistēmu pielietošana ģeodēzijā Doktora 5.00
BĢE608 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (speckurss) Doktora 5.00
BĢE609 Zinātniskie semināri specializācijā [2 daļas] Doktora 6.00
BĢE701 Datorgrafika teritoriālajā plānošanā Pamatstudijas 2.00
BĢE707 Datorgrafika ģeomātikā Augstākā līmeņa 4.00
BĢE708 Apvidus skaitliskie modeļi Augstākā līmeņa 2.00
BĢE710 Teorētiskā kartogrāfija Augstākā līmeņa 4.00
BĢE711 Zemes pārvaldības pamati Augstākā līmeņa 2.00
BĢE712 Tematiskā kartogrāfija Augstākā līmeņa 2.00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] >>