Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
BĢE602 Augstākā ģeodēzija (speckurss) Doktora 10.00
BĢE603 Ģeodinamika Doktora 7.00
BĢE604 Fotogrammetrija un tālizpēte Doktora 8.00
BĢE605 Nekustamā īpašuma pārvaldība (speckurss) Doktora 8.00
BĢE606 Digitālā kartogrāfija (speckurss) Doktora 7.00
BĢE607 Globālo navigācijas satelītsistēmu pielietošana ģeodēzijā Doktora 5.00
BĢE608 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (speckurss) Doktora 5.00
BĢE609 Zinātniskie semināri specializācijā [2 daļas] Doktora 6.00
BĢE701 Datorgrafika teritoriālajā plānošanā Pamatstudijas 2.00
BĢE707 Datorgrafika ģeomātikā Augstākā līmeņa 4.00
BĢE708 Apvidus skaitliskie modeļi Augstākā līmeņa 2.00
BĢE710 Teorētiskā kartogrāfija Augstākā līmeņa 4.00
BĢE711 Zemes pārvaldības pamati Augstākā līmeņa 2.00
BĢE712 Tematiskā kartogrāfija Augstākā līmeņa 2.00
BĢE713 Zinātniskā pētniecība un inovācijas Augstākā līmeņa 2.00
BĢE714 Vietējie ģeodēziskie tīkli Augstākā līmeņa 2.00
BĢE715 Ģeodēziskās lāzera skenēšanas tehnoloģijas Augstākā līmeņa 4.00
BĢE716 Distancionālās zondēšanas metodes Augstākā līmeņa 4.00
BĢE717 Būvniecības informācijas modelēšana Augstākā līmeņa 4.00
BĢE718 Digitālā kartogrāfija Augstākā līmeņa 4.00
BĢE719 Ģeoinformācijas sistēmu tehnoloģijas Augstākā līmeņa 4.00
BĢE720 Ģeoinformācijas sistēmas internetā Augstākā līmeņa 4.00
BĢE721 Globālās pozicionēšanas sistēmas Augstākā līmeņa 4.00
BĢE722 Lietojumprogrammas ģeomātikā Augstākā līmeņa 2.00
BĢE723 Arhitektūras fotogrammetrija Augstākā līmeņa 2.00
BĢE726 Nekustamā īpašuma kadastrs Augstākā līmeņa 4.00
BKA306 Galīgo elementu metode (ievadkurss) Pamatstudijas 2.00
BKA402 Būvkonstrukciju automatizētā projektēšana Augstākā līmeņa 2.00
BKA403 Būvkonstrukciju automatizētās projektēšanas speckurss Augstākā līmeņa 4.00
BKA505 Optimālu konstrukciju automatizētā projektēšana Augstākā līmeņa 4.00
BKA507 Eksperimentālās metodes konstrukciju pārbaudēs Augstākā līmeņa 2.00
BKA512 Ievads elastības, viskoelastības un plastiskuma teorijā Augstākā līmeņa 4.00
BKA515 Mūsdienu materiāli konstrukciju projektēšanā Augstākā līmeņa 5.00
BKA516 Galīgo elementu metode (vispārīgais kurss) Augstākā līmeņa 4.00
BKA604 Daudzslāņu un trīsslāņu konstrukcijas Doktora 5.00
BKA605 Svārstību dzišana Doktora 5.00
BKA608 Materiālu sabrukuma teorijas Doktora 5.00
BKA609 Modernie materiāli būvniecībā Doktora 5.00
BKA610 Konstrukciju optimizācija Doktora 5.00
BKA611 Galīgo elementu metode [2 daļas] Doktora 10.00
BKA612 Zinātniskie semināri specializācijā [2 daļas] Doktora 6.00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] >>