Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
BBR339 Būvmašīnas (pamatkurss) Pamatstudijas 3.00
BBR342 Būvmašīnas (speckurss) Pamatstudijas 2.00
BBR344 Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
BBR440 Sanitārās tehnikas iekārtu montāžas tehnoloģija Augstākā līmeņa 2.00
BBR443 Būvju remonta darbu tehnoloģija Augstākā līmeņa 2.00
BBR453 Būvniecības tehnoloģija Augstākā līmeņa 2.00
BBR745 Būvdarbu tehnoloģija Pamatstudijas 3.00
BBR746 Zinātniskie semināri specializācijā [2 daļas] Doktora 6.00
BBR747 Fibrobetona tehnoloģijas Doktora 5.00
BBR748 Mūsdienu metodes un iekārtas tehnoloģisko atkritumu pārstrādei Augstākā līmeņa 3.00
BBR749 Modernās būvmašīnas un iekārtas Pamatstudijas 3.00
BĢE114 Ģeomātikas pamati Pamatstudijas 2.00
BĢE170 Ģeodēzija arhitektiem Pamatstudijas 2.00
BĢE204 Kadastrālā uzmērīšana Pamatstudijas 2.00
BĢE205 Tūrisma kartogrāfija Pamatstudijas 2.00
BĢE206 Globālās pozicionēšanas sistēmas Pamatstudijas 2.00
BĢE207 Globālās pozicionēšanas sistēmu pamati Augstākā līmeņa 2.00
BĢE291 Globālās pozicionēšanas sistēmas (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
BĢE293 Pilsētvides topogrāfiskā uzmērīšana Pamatstudijas 2.00
BĢE294 Likumdošana ģeomātikā Pamatstudijas 2.00
BĢE295 Lietotāja programmas ģeomātikā Pamatstudijas 3.00
BĢE296 Ģeodēzija Pamatstudijas 3.00
BĢE298 Ģeodēzijas praktikums Pamatstudijas 2.00
BĢE299 Ģeomātikas datu apstrādes pamati [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BĢE300 Fotogrammetrija Pamatstudijas 4.00
BĢE302 Datorgrafika ģeomātikā Pamatstudijas 5.00
BĢE313 Astronomija Pamatstudijas 2.00
BĢE314 Inženierģeodēzijas pamatkurss Pamatstudijas 2.00
BĢE315 Inženierģeodēzija Pamatstudijas 2.00
BĢE317 Augstākā ģeodēzija [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
BĢE319 Zemes informācijas sistēmu pamati Pamatstudijas 4.00
BĢE320 Nekustamā īpašuma vērtēšanas sistēmas Pamatstudijas 2.00
BĢE324 Ģeodēziskā gravimetrija Pamatstudijas 2.00
BĢE325 Datorgrafika ģeomātikā Augstākā līmeņa 6.00
BĢE327 Kartogrāfija un fotogrammetrija (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
BĢE328 Ģeodēzisko mērījumu apstrāde (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
BĢE329 Ģeoinformācijas sistēmu pamati Pamatstudijas 3.00
BĢE330 Ģeodēzisko mērījumu apstrāde [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
BĢE331 Kartogrāfija Pamatstudijas 3.00
BĢE396 Nekustamā īpašuma kadastrs Pamatstudijas 3.00
BĢE401 Zemes tiesības Pamatstudijas 3.00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] >>