Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
BBM408 Būvmehānika (speckurss) Augstākā līmeņa 4.00
BBM511 Konstrukciju elementu reoloģija Augstākā līmeņa 2.00
BBM601 Cementa kompozīti un to konstrukcijas [2 daļas] Doktora 10.00
BBM602 Konstrukciju elementu šļūde [2 daļas] Doktora 5.00
BBM603 Zinātniskie semināri specializācijā [2 daļas] Doktora 6.00
BBM711 Būvmehānikas ievadkurss Pamatstudijas 4.00
BBM715 Būvmehānika (vispārīgais kurss) [2 daļas] Pamatstudijas 7.00
BBM716 Būvmehānika [2 daļas] Pamatstudijas 8.00
BBM717 Būvmehānika [3 daļas] Pamatstudijas 10.00
BBR211 Individuālā būvniecība Pamatstudijas 3.00
BBR222 Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība (praktiskais kurss) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
BBR223 Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BBR339 Būvmašīnas (pamatkurss) Pamatstudijas 3.00
BBR342 Būvmašīnas (speckurss) Pamatstudijas 2.00
BBR344 Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
BBR440 Sanitārās tehnikas iekārtu montāžas tehnoloģija Augstākā līmeņa 2.00
BBR443 Būvju remonta darbu tehnoloģija Augstākā līmeņa 2.00
BBR453 Būvniecības tehnoloģija Augstākā līmeņa 2.00
BBR745 Būvdarbu tehnoloģija Pamatstudijas 3.00
BBR746 Zinātniskie semināri specializācijā [2 daļas] Doktora 6.00
BBR747 Fibrobetona tehnoloģijas Doktora 5.00
BBR748 Mūsdienu metodes un iekārtas tehnoloģisko atkritumu pārstrādei Augstākā līmeņa 3.00
BBR749 Modernās būvmašīnas un iekārtas Pamatstudijas 3.00
BBR752 Būvniecības tehniskā angļu valoda Pamatstudijas 2.00
BĢE114 Ģeomātikas pamati Pamatstudijas 2.00
BĢE170 Ģeodēzija arhitektiem Pamatstudijas 2.00
BĢE204 Kadastrālā uzmērīšana Pamatstudijas 2.00
BĢE205 Tūrisma kartogrāfija Pamatstudijas 2.00
BĢE206 Globālās pozicionēšanas sistēmas Pamatstudijas 2.00
BĢE207 Globālās pozicionēšanas sistēmu pamati Augstākā līmeņa 2.00
BĢE291 Globālās pozicionēšanas sistēmas (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
BĢE293 Pilsētvides topogrāfiskā uzmērīšana Pamatstudijas 2.00
BĢE294 Likumdošana ģeomātikā Pamatstudijas 2.00
BĢE295 Lietotāja programmas ģeomātikā Pamatstudijas 3.00
BĢE296 Ģeodēzija Pamatstudijas 3.00
BĢE298 Ģeodēzijas praktikums Pamatstudijas 2.00
BĢE299 Ģeomātikas datu apstrādes pamati [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BĢE300 Fotogrammetrija Pamatstudijas 4.00
BĢE302 Datorgrafika ģeomātikā Pamatstudijas 5.00
BĢE313 Astronomija Pamatstudijas 2.00
BĢE314 Inženierģeodēzijas pamatkurss Pamatstudijas 2.00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>