Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
BBK455 Dzelzsbetona konstrukcijas (speciālais kurss) Pamatstudijas 3.00
BBK457 Metāla konstrukcijas. Speciālais kurss Pamatstudijas 2.00
BBK458 Tērauda un koka konstrukcijas [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BBK459 Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.00
BBK460 Koka un plastmasu konstrukcijas (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
BBK550 Metroloģija, konstrukciju izpēte un pārbaude Augstākā līmeņa 2.00
BBK558 Metāla konstrukcijas Pamatstudijas 2.00
BBK559 Konstrukciju optimizācija Augstākā līmeņa 2.00
BBK560 Koka un plastmasu konstrukcijas (speciālais kurss) Pamatstudijas 3.00
BBK580 Konstruktīvo būvelementu eksperimentālās pārbaudes Augstākā līmeņa 2.00
BBK606 Skaitlisko metožu pielietošana būvniecībā [2 daļas] Doktora 10.00
BBK608 Koksnes materiāli un konstrukcijas [2 daļas] Doktora 10.00
BBK610 Konstrukciju optimizācija Doktora 5.00
BBK611 Zinātniskie semināri specializācijā [2 daļas] Doktora 6.00
BBK708 Būvkonstrukcijas [3 daļas] Pamatstudijas 6.00
BBK712 Ugunsdrošu konstrukciju projektēšana Augstākā līmeņa 2.00
BBK728 Būvkonstrukciju projektēšanas pamati [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BBK759 Būvju konstrukcijas - stiegrbetons un mūris [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.00
BBK760 Koka konstrukcijas [2 daļas] Pamatstudijas 3.00
BBK761 Koka konstrukcijas (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
BBM101 Datormācība (pamatkurss) Pamatstudijas 3.00
BBM103 Datormācība (speckurss būvniekiem) Pamatstudijas 2.00
BBM110 Būvmehānikas ievadkurss Pamatstudijas 3.00
BBM209 Mehānikas pamati (ievadkurss) Pamatstudijas 2.00
BBM210 Būvmehānika (vispārīgais kurss) [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
BBM212 Ievads būvmehānikā Pamatstudijas 2.00
BBM213 Būvmehānika (vispārīgais kurss) Pamatstudijas 3.00
BBM301 Mehānikas pamati (pamatkurss) [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BBM407 Būvmehānika (speckurss) Augstākā līmeņa 3.00
BBM408 Būvmehānika (speckurss) Augstākā līmeņa 4.00
BBM511 Konstrukciju elementu reoloģija Augstākā līmeņa 2.00
BBM601 Cementa kompozīti un to konstrukcijas [2 daļas] Doktora 10.00
BBM602 Konstrukciju elementu šļūde [2 daļas] Doktora 5.00
BBM603 Zinātniskie semināri specializācijā [2 daļas] Doktora 6.00
BBM711 Būvmehānikas ievadkurss Pamatstudijas 4.00
BBM715 Būvmehānika (vispārīgais kurss) [2 daļas] Pamatstudijas 7.00
BBM717 Būvmehānika [3 daļas] Pamatstudijas 10.00
BBR211 Individuālā būvniecība Pamatstudijas 3.00
BBR222 Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība (praktiskais kurss) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
BBR223 Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BBR339 Būvmašīnas (pamatkurss) Pamatstudijas 3.00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>