Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
AER700 Nesagraujošās kontroles metodes Pamatstudijas 4.00
AER701 Darbu mehanizācijas un automatizācijas līdzekļi transportā Pamatstudijas 4.00
AER702 Transportmašīnu materiāli Pamatstudijas 4.00
AER703 Transporta līdzekļu remonts Pamatstudijas 4.00
ATM101 Zīmēšana I [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
ATM201 Zīmēšana II [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
ATM203 Grafiskās analīzes pamati [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
ATM204 Gleznošana [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
ATM205 Tēlotājas mākslas pamati Pamatstudijas 2.00
ATM224 Grāmatu grafika, plakāts [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
ATM225 Skulptūra [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
ATM301 Zīmēšana III [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
ATM305 Mākslas darbnīca Pamatstudijas 2.00
ATM306 Gleznošana-speckurss Pamatstudijas 2.00
ATM311 Akvareļu un grafikas meistardarbnīca Augstākā līmeņa 2.00
ATM427 Arhitektūras grafika un estētika [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.00
ATM700 Zīmēšanas pamati Pamatstudijas 2.00
ATM702 Gleznošanas darbnīca tekstīliju dizaineriem Pamatstudijas 2.00
AVI700 Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas Pamatstudijas 3.00
BBB101 Biomateriālu pamati Pamatstudijas 3.00
BBB102 Biomateriālu un biomehānikas pamati Pamatstudijas 3.00
BBB301 Funkcionālie medicīniskie implanti Pamatstudijas 3.00
BBB601 Kompozīto materiālu mehānika Doktora 5.00
BBB602 Bioloģisko audu mehānika [2 daļas] Doktora 10.00
BBB603 Biomateriāli Doktora 5.00
BBB604 Galīgo elementu metode Doktora 5.00
BBB605 Biomateriālu tehnoloģija Doktora 10.00
BBB606 Biopārklājumu tehnoloģija Doktora 5.00
BBB607 Bioloģisko materiālu pārbaudes metodes Doktora 5.00
BBB614 Zinātniskie semināri specializācijā [2 daļas] Doktora 6.00
BBB681 Biomateriālu un implantu iegūšanas tehnoloģijas Doktora 8.00
BBK204 Metroloģija, konstrukciju izpēte un pārbaude Pamatstudijas 2.00
BBK210 Metāla konstrukcijas [2 daļas] Pamatstudijas 3.00
BBK308 Būvkonstrukcijas [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
BBK380 Metāla konstrukcijas (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
BBK381 Dzelzsbetona konstrukcijas [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BBK382 Dzelzsbetona konstrukcijas (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
BBK383 Koka un plastmasu konstrukcijas [2 daļas] Pamatstudijas 3.00
BBK428 Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes Pamatstudijas 2.00
BBK454 Dzelzsbetona konstrukcijas (vispārējs kurss) Pamatstudijas 3.00
BBK455 Dzelzsbetona konstrukcijas (speciālais kurss) Pamatstudijas 3.00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] >>