Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
AAR501 Arhitektūras objektu renovācijas un rekonstrukcijas metodika Augstākā līmeņa 2.00
AAR601 Arhitektūras un pilsētbūvniecības vēsture Doktora 7.00
AAR602 Latvijas arhitektūra Doktora 8.00
AAR603 Pasaules mūsdienu arhitektūra Doktora 7.00
AAR604 Restaurācijas un celtņu pārbūves teorija un prakse Doktora 8.00
AAR605 Arhitektoniskās vides ekoloģija Doktora 8.00
AAR700 Art Deco stils un estētika XX gs. modernisma arhitektūras kopainā Augstākā līmeņa 2.00
AAR701 Arhitektūras un mākslas vēsture Pamatstudijas 3.00
AAR702 Arhitektūras vēsture Augstākā līmeņa 2.00
AAR703 Arhitektūra un sabiedrība Pamatstudijas 2.00
AAR704 Arhitektūras socioloģija Augstākā līmeņa 2.00
AAR705 Arhitektūras un mākslas vēsture Pamatstudijas 3.00
AAV135 Mākslas vēsture Pamatstudijas 2.00
AAV144 Ēku daļas [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
AAV234 Krāsu un formu loģika. Formveide Pamatstudijas 2.00
AAV241 Ēku tipoloģija [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
AAV510 Arhitektūras objektu renovācijas un rekonstrukcijas metodika Augstākā līmeņa 2.00
AAV700 Vēsturisko ēku saglabāšana Augstākā līmeņa 2.00
AER700 Nesagraujošās kontroles metodes Pamatstudijas 4.00
AER701 Darbu mehanizācijas un automatizācijas līdzekļi transportā Pamatstudijas 4.00
AER702 Transportmašīnu materiāli Pamatstudijas 4.00
AER703 Transporta līdzekļu remonts Pamatstudijas 4.00
ATM101 Zīmēšana I [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
ATM201 Zīmēšana II [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
ATM203 Grafiskās analīzes pamati [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
ATM204 Gleznošana [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
ATM205 Tēlotājas mākslas pamati Pamatstudijas 2.00
ATM224 Grāmatu grafika, plakāts [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
ATM225 Skulptūra [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
ATM301 Zīmēšana III [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
ATM305 Mākslas darbnīca Pamatstudijas 2.00
ATM306 Gleznošana-speckurss Pamatstudijas 2.00
ATM311 Akvareļu un grafikas meistardarbnīca Augstākā līmeņa 2.00
ATM700 Zīmēšanas pamati Pamatstudijas 2.00
ATM702 Gleznošanas darbnīca tekstīliju dizaineriem Pamatstudijas 2.00
AVI700 Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas Pamatstudijas 3.00
BBB101 Biomateriālu pamati Pamatstudijas 3.00
BBB102 Biomateriālu un biomehānikas pamati Pamatstudijas 3.00
BBB301 Funkcionālie medicīniskie implanti Pamatstudijas 3.00
BBB605 Biomateriālu tehnoloģija Doktora 10.00
BBB606 Biopārklājumu tehnoloģija Doktora 5.00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] >>