Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
DAI360 Ievads automobiļu elektronikā Pamatstudijas 2.00
DAI363 Sistēmu aprēķinu algoritmizācija Pamatstudijas 3.00
DAI370 Ievads intelektuālās datorsistēmās Pamatstudijas 2.00
DAI410 Diskrētā mērtehnika Augstākā līmeņa 2.00
DAI415 Automātikas sensoru sistēmas Augstākā līmeņa 3.00
DAI420 Programmējamie loģiskie kontroleri PLC (speckurss) Augstākā līmeņa 3.00
DAI427 Ekspertu novērtējumu sistēmas Augstākā līmeņa 4.00
DAI448 Datorvadība bioloģijā un medicīnā Augstākā līmeņa 3.00
DAI451 Datorvadības sistēmas un to projektēšana Augstākā līmeņa 4.00
DAI452 CAD/CAM tehnoloģijas (speckurss) Augstākā līmeņa 3.00
DAI461 Datorvadības sistēmas un to projektēšana Augstākā līmeņa 2.00
DAI462 Datorvadības sistēmas (studiju projekts) Augstākā līmeņa 2.00
DAI465 Informācijas tehnoloģijas datorvadībā Augstākā līmeņa 2.00
DAI505 Kontroleru PLC perifērās iekārtas Augstākā līmeņa 3.00
DAI520 Medicīnas elektroniskās un datorizētās sistēmas Augstākā līmeņa 3.00
DAI521 Tehnisko sistēmu diagnostika ar grafmodeļiem Augstākā līmeņa 3.00
DAI533 Bioloģisko sistēmu topoloģiskā modelēšana Augstākā līmeņa 4.00
DAI537 Ceļu satiksmes regulēšanas un vadības teorija Augstākā līmeņa 3.00
DAI545 Datoru ciparvadības sistēmas un to projektēšana (speckurss) Augstākā līmeņa 4.00
DAI549 Bioloģisko sistēmu topoloģiskā modelēšana Augstākā līmeņa 3.00
DAI550 Optimāla terapijas procesa izvēle Doktora 3.00
DAI553 Programmējamie loģiskie kontroleri PLC (pamatkurss) Augstākā līmeņa 3.00
DAI601 Tehnisko un bioloģisko sistēmu struktūrmodelēšana [2 daļas] Doktora 10.00
DAI603 Nepārtrauktu sistēmu diagnostika ar grafmodeļiem [2 daļas] Doktora 10.00
DAI604 Datorizētā lēmumu pieņemšana medicīnā Doktora 5.00
DAI605 Medicīniskās informācijas sistēmas Doktora 5.00
DAI606 Datoru tehnoloģijas biomedicīnā Doktora 10.00
DAI715 Datorizēta lēmumu pieņemšana medicīnā Augstākā līmeņa 3.00
DAM103 Matemātika [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
DBA100 Tiesību zinības Pamatstudijas 2.00
DBA101 Vides, civilās un darba aizsardzības organizācija Pamatstudijas 2.00
DBA102 Ekonomika Pamatstudijas 4.00
DBA103 Starptautiskās tiesības un komerctiesības Pamatstudijas 2.00
DBA104 Uzņēmējdarbības organizēšana Pamatstudijas 2.00
DBA105 Finanšu vadība Pamatstudijas 8.00
DBA106 Vadības grāmatvedība un uzņēmuma finanses Pamatstudijas 6.00
DBA107 Finanšu sistēmas organizācija Pamatstudijas 2.00
DBA108 Grāmatvedības sistēma Pamatstudijas 4.00
DBA109 Nodokļi un audita sistēma Pamatstudijas 4.00
DBA110 Finanšu pakalpojumi tīmekļa vidē Pamatstudijas 4.00
DBA111 Risku vadība finanšu nozarē Pamatstudijas 2.00
<< [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] >>