Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
DAA426 3D Grafika Windows vidē (pamatkurss) Augstākā līmeņa 3.00
DAA427 Datorgrafikas un skaitļošanas ģeometrijas metodes Augstākā līmeņa 4.00
DAA429 Animācija tīmekļa vidē Augstākā līmeņa 2.00
DAA430 3D ģeometriskie pārveidojumi datorgrafikā Augstākā līmeņa 3.00
DAA432 Digitālās grafikas tehnoloģijas Augstākā līmeņa 3.00
DAA434 Ģeometriskā modelēšana Augstākā līmeņa 3.00
DAA437 Scēnu analīze un tēlu atpazīšana Augstākā līmeņa 3.00
DAA441 Attēlu apstrāde un analīze Augstākā līmeņa 4.00
DAA442 3D grafikas modelēšana un animācija Augstākā līmeņa 3.00
DAA444 Datorgrafikas un skaitļošanas ģeometrijas metodes Augstākā līmeņa 3.00
DAA445 Interaktīvas datorgrafikas praktiskie lietojumi Augstākā līmeņa 3.00
DAA501 Datorredze Augstākā līmeņa 4.00
DAA504 Grafiskās paketes attēlu apstrādei Doktora 2.00
DAA505 Teksta informācijas apstrādāšana un datoranimācijas izveidošana Augstākā līmeņa 2.00
DAA506 Grafika Delphi Client - Server vidē Augstākā līmeņa 2.00
DAA509 Attēlu apstrāde internetā Augstākā līmeņa 3.00
DAA510 Zinātniskais seminārs Augstākā līmeņa 2.00
DAA515 Datoru grafikas,tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes Augstākā līmeņa 4.00
DAA601 Tēlu atpazīšana un attēlu apstrādāšana [2 daļas] Doktora 10.00
DAA603 Skaitļošanas metodes zinātniskos pētījumos Doktora 5.00
DAA604 Modernas metodes datorgrafikā, attēlu apstrādē un scēnu analīzē [2 daļas] Doktora 8.00
DAA605 Zinātniskais seminārs [3 daļas] Doktora 6.00
DAI201 Elektriskie mērījumi Pamatstudijas 3.00
DAI241 Automātikas pamati Pamatstudijas 2.00
DAI280 Analogās iekārtas Pamatstudijas 2.00
DAI283 Automātikas pamatkurss Pamatstudijas 3.00
DAI303 Intelektuālie roboti (ievadkurss) Augstākā līmeņa 3.00
DAI304 Ievads sensoru tehnikā Pamatstudijas 2.00
DAI321 Ievads transporta telemātikā Pamatstudijas 2.00
DAI325 Robotu vadības sistēmas Pamatstudijas 4.00
DAI341 Mikroshēmtehnika Pamatstudijas 2.00
DAI345 Datorvadība ražošanas sistēmās Pamatstudijas 2.00
DAI360 Ievads automobiļu elektronikā Pamatstudijas 2.00
DAI363 Sistēmu aprēķinu algoritmizācija Pamatstudijas 3.00
DAI370 Ievads intelektuālās datorsistēmās Pamatstudijas 2.00
DAI410 Diskrētā mērtehnika Augstākā līmeņa 2.00
DAI415 Automātikas sensoru sistēmas Augstākā līmeņa 3.00
DAI420 Programmējamie loģiskie kontroleri PLC (speckurss) Augstākā līmeņa 3.00
DAI427 Ekspertu novērtējumu sistēmas Augstākā līmeņa 4.00
DAI448 Datorvadība bioloģijā un medicīnā Augstākā līmeņa 3.00
DAI451 Datorvadības sistēmas un to projektēšana Augstākā līmeņa 4.00
<< [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>