Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
BŪK328 Notekūdeņu novadīšana (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
BŪK329 Ūdensapgāde Pamatstudijas 4.00
BŪK403 Hidraulika,hidroloģija un hidrometrija Augstākā līmeņa 2.00
BŪK504 Ūdens tīrīšanas tehnoloģija Augstākā līmeņa 5.00
BŪK506 Nogulšņu apstrāde Augstākā līmeņa 2.00
BŪK512 Līdzsvarotas vides inženierzinības Augstākā līmeņa 4.00
BŪK513 Dzeramā ūdens sagatavošana Augstākā līmeņa 4.00
BŪK514 Ūdens tīrīšanas tehnoloģija Augstākā līmeņa 4.00
BŪK515 Ēku inženiersistēmu zinātnisko pētījumu metodoloģija Augstākā līmeņa 3.00
BŪK522 Inženiersistēmu modelēšana Augstākā līmeņa 4.00
BŪK605 Ūdens apgādes speckurss Doktora 10.00
BŪK606 Kanalizācijas speckurss Doktora 10.00
BŪK611 Pazemes ūdeņu mākslīgā papildināšana Doktora 5.00
BŪK700 Pilsētu vide un drošība Augstākā līmeņa 4.00
BŪK701 Zinātnisko publikāciju izstrāde atbilstoši starptautiskajām prasībām (II) Augstākā līmeņa 2.00
BŪK702 Adaptīvās sistēmas bioloģijā Pamatstudijas 3.00
DAA201 Datorgrafikas, tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes pamati Pamatstudijas 2.00
DAA300 Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati Pamatstudijas 2.00
DAA303 Datoru grafika Pamatstudijas 2.00
DAA304 Tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes medicīnā Pamatstudijas 3.00
DAA305 Datorgrafikas pamati Pamatstudijas 2.00
DAA311 Tīmekļa tehnoloģijas datorgrafikā Pamatstudijas 2.00
DAA312 3D animācija Maya vidē Pamatstudijas 2.00
DAA315 Grafiskie redaktori un animācijas veidošanas programmatūra Pamatstudijas 2.00
DAA316 Ievads krāsu attēlu apstrādē Pamatstudijas 3.00
DAA317 3D grafikas modelēšanas un animācijas pamati Pamatstudijas 3.00
DAA318 Video apstrādes pamati Pamatstudijas 2.00
DAA320 Interaktīvās datorgrafikas pamati Pamatstudijas 2.00
DAA321 Matemātiskās metodes datorgrafikā Pamatstudijas 2.00
DAA322 Grafika viedajās tehnoloģijās Pamatstudijas 2.00
DAA350 Ievads attēlu apstrādē Pamatstudijas 2.00
DAA351 3D grafikas modelēšanas un animācijas pamati Pamatstudijas 2.00
DAA402 Scēnu analīze Augstākā līmeņa 3.00
DAA403 Datorgrafika Augstākā līmeņa 3.00
DAA404 Grafisko attēlu datorapstrādes sistēmas Augstākā līmeņa 3.00
DAA410 Krāszinību pamati Pamatstudijas 2.00
DAA411 Krāsu attēlu apstrāde Augstākā līmeņa 3.00
DAA412 Datordizains Augstākā līmeņa 2.00
DAA413 Attēlu analīze un apstrāde Doktora 4.00
DAA415 Audio/video informācijas apstrāde Augstākā līmeņa 2.00
DAA418 Grafiskās informācijas apstrādes Internetā Augstākā līmeņa 2.00
<< [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] >>