Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
BTB722 Dzelzsbetona tiltu nelineāra analīze Augstākā līmeņa 4.00
BTB728 Risks un drošība tiltu projektēšanā un būvniecībā Augstākā līmeņa 4.00
BTB729 Ceļi un tilti [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BTB732 Transportbūvju konstruktīvie materiāli Pamatstudijas 3.00
BTC002 Maģistra darbs Augstākā līmeņa 20.00
BTC004 Praktiskais darbs Augstākā līmeņa 2.00
BTC501 Starptautiskā ražošana Augstākā līmeņa 2.00
BTC502 Starptautiskais bizness Augstākā līmeņa 3.00
BTC503 Biznesa vadīšanas pamati Augstākā līmeņa 3.00
BTG001 Bakalaura darbs Pamatstudijas 10.00
BTG108 Tēlotāja ģeometrija I [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BTG131 Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika Pamatstudijas 2.00
BTG151 Tehniskās rasēšanas pamati Pamatstudijas 2.00
BTG242 Datorgrafika (būvgrafika) Pamatstudijas 2.00
BTG343 Interaktīvā datorgrafika Pamatstudijas 2.00
BTG346 Būvniecības datorgrafika Pamatstudijas 2.00
BTG444 Datorizētā projektēšana Augstākā līmeņa 2.00
BTG450 Mašīnu elementu parametriskā modelēšana Augstākā līmeņa 3.00
BTG502 Inženierkomunikāciju datorgrafika [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
BTG512 Datorizētā projektēšana [2 daļas] Doktora 7.00
BTG601 Zinātniskie semināri specializācijā [2 daļas] Doktora 6.00
BTG701 Grafiskās komunikācijas pamati Pamatstudijas 2.00
BTG702 Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika Pamatstudijas 2.00
BTG703 Mašīnbūvniecības rasēšana Pamatstudijas 2.00
BTG704 Ievads būvniecības rasēšanā un projektēšanā Pamatstudijas 4.00
BTG711 Būvniecības informācijas modelēšana Pamatstudijas 2.00
BTG712 Modelēšana ar 3D CAD un BIM Pamatstudijas 4.00
BTG731 Datorizētā arhitektūras projektēšana Pamatstudijas 2.00
BTM100 Medicīniskie tekstilmateriāli Pamatstudijas 2.00
BŪK310 Notekūdeņu novadīšana Pamatstudijas 4.00
BŪK313 Plūsmas mehānika Pamatstudijas 4.00
BŪK314 Hidrodinamika un aerodinamika Pamatstudijas 4.00
BŪK315 Sūkņi, ventilatori, kompresori Pamatstudijas 4.00
BŪK316 Inženiersistēmu mikrobioloģija Pamatstudijas 2.00
BŪK320 Notekūdeņu attīrīšana Pamatstudijas 4.00
BŪK323 Ūdensapgāde (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
BŪK324 Atkritumu apsaimniekošana Pamatstudijas 2.00
BŪK325 Ūdens apgāde un kanalizācija Pamatstudijas 2.00
BŪK326 Ēku iekšējās sanitārtehniskās iekārtas Pamatstudijas 4.00
BŪK327 Dabas ūdens apstrāde Pamatstudijas 4.00
BŪK328 Notekūdeņu novadīšana (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
<< [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] >>