Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
VID701 Krievu valoda Pamatstudijas 2.00
VID702 Angļu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 3.00
VID703 Angļu valoda (papildkurss ekonomistiem) Pamatstudijas 2.00
VID704 Angļu valoda Pamatstudijas 4.00
VID705 Speciālā angļu valoda Augstākā līmeņa 2.00
VID706 Speciālā vācu valoda Augstākā līmeņa 2.00
VID707 Vācu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 3.00
VIL162 Pastiprināts latviešu valodas kurss [2 daļas] Pamatstudijas 3.00
VIL164 Latviešu valoda neklātienes studentiem [3 daļas] Pamatstudijas 3.00
VIL167 Ievads valodniecībā Pamatstudijas 2.00
VIL168 Latviešu valoda ārzemju studentiem Pamatstudijas 3.00
VIL169 Latviešu valoda Pamatstudijas 2.00
VIL301 Latviešu valodas funkcionālā stilistika Pamatstudijas 2.00
VIL460 Latviešu valoda zinātniskam darbam Augstākā līmeņa 2.00
VIP001 Vertikāli integrēts projekts (VIP) Augstākā līmeņa 2.00
VIV120 Vācu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIV143 Praktiskās spāņu valodas kurss (otrā svešvaloda) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIV151 Krievu valodas pamatkurss [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIV174 Prezentācijas prasme Pamatstudijas 2.00
VIV188 Vācu valodas speckurss cilvēku resursu vadīšanā Pamatstudijas 2.00
VIV191 Vācu valodas speckurss grāmatvedībā Pamatstudijas 2.00
VIV192 Vācu valodas speckurss tirgzinībās Pamatstudijas 2.00
VIV193 Vācu valodas speckurss transportā Pamatstudijas 2.00
VIV194 Vācu valodas pamati Pamatstudijas 2.00
VIV197 Vācu valoda neklātienes studentiem [3 daļas] Pamatstudijas 3.00
VIV201 Vācu valodā runājošo valstu mācība (otrā svešvaloda) Pamatstudijas 2.00
VIV202 Praktiskās vācu valodas kurss (otrā svešvaloda) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIV306 Vispārējais vācu valodas kurss [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIV311 Akadēmiskā vācu rakstu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIV401 Padziļināts vispārējais vācu valodas kurss (otrā svešvaloda) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIV703 Speciālā lietojuma vācu valoda [3 daļas] Pamatstudijas 6.00
VSL700 Ievads akadēmiskajās studijās un pētnieciskajā darbā Pamatstudijas 2.00
VSL701 Otrās svešvalodas pastiprinātais kurss (franču valoda) [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.00
VSL702 Biznesa angļu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VSL703 Biznesa vācu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VSL704 Korejiešu valodas pamati Pamatstudijas 2.00
VSL705 Arābu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VSL706 Latviešu valodas leksikoloģija [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VSL707 Analītiskā lasīšana latviešu valodā [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VSL708 Saskarsmes teorija un prakse latviešu valodā [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VSL709 Akadēmiskā rakstīšana latviešu valodā [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
<< [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] >>