Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
TST403 Transporta tehniskās apkopes procesu vadība Augstākā līmeņa 3.00
TST404 Zinātnisko pētījumu pamati Augstākā līmeņa 2.00
TST405 Mašīnu elementi un konstruēšanas pamati Pamatstudijas 4.00
TST406 Mehānismu un mašīnu teorija Pamatstudijas 2.00
TST407 Speciālā transporta mehānismi un ierīces Augstākā līmeņa 3.00
TST409 Loģistika un transporta sistēmas Augstākā līmeņa 3.00
TST501 Cauruļvadu transporta sistēmas Pamatstudijas 3.00
TST502 Kravu uzglabāšanas un apkalpošanas sistēmas Augstākā līmeņa 3.00
TST505 Transporta sistēmu funkcionēšana (speckurss) Pamatstudijas 3.00
TST506 Bīstamu kravu pārvadājumu transporta līdzekļi Pamatstudijas 3.00
TST601 Loģistikas sistēmas transportā Doktora 5.00
TST602 Transporta sistēmu funkcionēšanas datormodelēšana un optimizācija Doktora 5.00
TST603 Transportmašīnu precīzu moduļsistēmu aprēķins un konstruēšana Doktora 5.00
TST604 Transportmašīnu bojājumu diagnostikas modernās tehnoloģijas Doktora 5.00
VIA109 Angļu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIA120 Angļu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIA145 Praktiskās angļu valodas kurss (otrā svešvaloda) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA150 Monologu, dialogu un profesionālu tekstu audiēšanas prasmju attīstīšana [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIA151 Ievads tulkošanas teorijā Pamatstudijas 2.00
VIA156 Profesionālās literatūras mērķlasīšana un interpretēšana [2 daļas] Pamatstudijas 8.00
VIA158 Angļu valodas pamatkurss [2 daļas] Pamatstudijas 3.00
VIA161 Analītiskā lasīšana [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIA164 Specializācijas tekstu tulkošana (pirmā daļa) [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIA165 Konsekutīvās tulkošanas prakse [3 daļas] Pamatstudijas 8.00
VIA166 Angļu valodā runājošo valstu politiskās un ekonomiskās sistēmas studijas Pamatstudijas 3.00
VIA170 Biznesa un juridiskā terminoloģija Pamatstudijas 3.00
VIA171 Prezentācijas prasme Pamatstudijas 2.00
VIA176 Vispārējā tulkošanas prakse [3 daļas] Pamatstudijas 8.00
VIA177 Profesionālā tulkošanas prakse [3 daļas] Pamatstudijas 10.00
VIA180 Jurisprudences tekstu tulkošana Pamatstudijas 2.00
VIA185 Leksikoloģija un stilistika Pamatstudijas 2.00
VIA186 Patentmācība un intelektuālā īpašuma aizsardzība Pamatstudijas 2.00
VIA188 Angļu valodas speckurss cilvēku resursu vadīšanā Pamatstudijas 2.00
VIA191 Angļu valodas speckurss tirgzinībās Pamatstudijas 2.00
VIA192 Angļu valodas speckurss transportā Pamatstudijas 2.00
VIA193 Angļu valodas speckurss grāmatvedībā Pamatstudijas 2.00
VIA201 Praktiskās Franču valodas kurss (otrā svešvaloda) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA202 Franču valodā runājošo valstu mācība ( otrā svešvaloda ) Pamatstudijas 2.00
VIA203 Mašīntulkošanas pamati Pamatstudijas 2.00
VIA261 Papildkurss angļu valodā Pamatstudijas 2.00
VIA264 Specializācijas tekstu tulkošana (otrā daļa) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
<< [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] >>