Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
TAS306 Mašīnu un mehānismu datorprojektēšana [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
TAS308 Aviotehnikas ražošanas tehnoloģijas pamati Pamatstudijas 3.00
TAS313 Aeroelastība Pamatstudijas 2.00
TAS502 Mašīnu automatizētā projektēšana Augstākā līmeņa 2.00
TAS503 Elastības teorija Augstākā līmeņa 2.00
TAS504 Sagrūšanas mehānika Augstākā līmeņa 2.00
TAS505 Konstrukciju dinamika Augstākā līmeņa 2.00
TAS506 Materiālu un konstrukciju nogurums Augstākā līmeņa 2.00
TAS507 Skaitliskās metodes mehānikā Augstākā līmeņa 2.00
TAS511 Mehānisko objektu parametriskā modelēšana [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.00
TAS514 CALS tehnoloģijas transportmašīnbūvē Augstākā līmeņa 2.00
TAS515 Lietišķā kontinuuma teorija Augstākā līmeņa 3.00
TAS517 Aviācijas konstrukciju nesagraujošas kontroles metodes Augstākā līmeņa 3.00
TAS601 Aviācijas konstrukciju dinamika, stiprība un ilgizturība [2 daļas] Doktora 10.00
TAS602 Nogurums, korozija un nodilums aviācijas konstrukciju ekspluatācijā [2 daļas] Doktora 10.00
TAS603 Tehniskā diagnostika un nesagraujošās kontroles metodes [2 daļas] Doktora 10.00
TAS604 Konstrukciju aprēķina datormetodes [2 daļas] Doktora 5.00
TAS701 Mūsdienu CAD/CAE/CFD datortehnoloģijas aviācijas uzdevumos Augstākā līmeņa 2.00
TAS702 Zinātniskais seminārs [2 daļas] Doktora 6.00
TAS703 Gaisakugu tehniskā stāvokļa kontroles integrētās sistēmas [2 daļas] Doktora 6.00
TAS704 Vieglo gaisakuģu stiprības analīze Pamatstudijas 2.00
TAS705 Mašīnu un mehānismu datorprojektēšana Pamatstudijas 2.00
TDM205 Datorizētā projektēšana mašīnbūvē (pamati) Pamatstudijas 2.00
TDM224 Datorizētā konstruēšana transportmašīnbūvē (speckurss) Pamatstudijas 3.00
TDM301 Automatizētas projektēšanas un konstruēšanas sistēmas pamati Pamatstudijas 2.00
TDM501 Datorizētā projektēšana transportmašīnbūvē Augstākā līmeņa 3.00
TDM602 Hidro-gāzes-siltumdinamikas uzdevumu datormodelēšana un aprēķins Doktora 5.00
TDM603 Projektējamo izstrādajumu optimizācijas automatizētas metodes Doktora 5.00
TDT101 Ievads specialitātē Pamatstudijas 1.00
TDT201 Lietišķā mehānika [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
TDT202 Noliktavu loģistika Pamatstudijas 3.00
TDT203 Transporta iekraušanas iekārtas Pamatstudijas 3.00
TDT204 Transporta aspekti loģistikā Pamatstudijas 3.00
TDT205 Transporta sistēmu funkcionēšanas pamati Pamatstudijas 2.00
TDT206 Loģistika Pamatstudijas 2.00
TDT207 Transporta līdzekļu dzinēji Pamatstudijas 2.00
TDT208 Pasažieru pārvadājumu organizācija un vadība Pamatstudijas 2.00
TDT209 Kravu pārvadājumu organizācija un vadība Pamatstudijas 2.00
TDT303 Rezervju loģistika Pamatstudijas 2.00
TDT304 Transporta līdzekļu tehniskās apkopes tehnoloģijas Pamatstudijas 2.00
TDT305 Loģistikas informācijas aizsardzība Pamatstudijas 2.00
<< [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] >>