Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
TRT409 Intelektuālās transporta sistēmas [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.00
TRT412 Radionavigācijas pamati Augstākā līmeņa 3.00
TRT414 Radiolokācijas pamati Augstākā līmeņa 3.00
TRT422 Transporta globālās vadības sistēmas Augstākā līmeņa 2.00
TRT428 Gaisa satiksmes vadīšanas automatizētās sistēmas Augstākā līmeņa 4.00
TRT441 Datortehnoloģijas pētniecībā Pamatstudijas 3.00
TRT450 Transporta mobilās sakaru sistēmas Augstākā līmeņa 4.00
TRT451 Videotehnika (speckurss) Augstākā līmeņa 4.00
TRT452 Satelītu sakari un radioreleju līnijas Augstākā līmeņa 2.00
TRT454 Signālu ciparu apstrāde transporta telekomunikāciju sistēmās Augstākā līmeņa 4.00
TRT461 Programmēšanas valoda C Pamatstudijas 2.00
TRT500 Signālu ciparapstrādes algoritmi sakaru sistēmās Augstākā līmeņa 2.00
TRT501 Optimāla uztveršana un sakaru sistēmu traucējumnoturība Augstākā līmeņa 2.00
TRT504 Sakaru sistēmu teorija (speckurss) Augstākā līmeņa 5.00
TRT505 Globālās navigācijas satelītu sistēmas Augstākā līmeņa 4.00
TRT506 Transporta radioelektronisko sistēmu modelēšana Augstākā līmeņa 3.00
TRT507 Sistēmu teorija Augstākā līmeņa 4.00
TRT508 Transporta elektroniskās vadības sistēmas Augstākā līmeņa 2.00
TRT601 Ciparu spektrālā analīze un tās pielietošana Doktora 8.00
TRT602 Traucējumnoturīgas kodēšanas teorija un prakse Doktora 7.00
TRT603 Intelektuālo transporta sistēmu teorija [2 daļas] Doktora 15.00
TRT604 Globālās pozicionēšanas sistēmas [2 daļas] Doktora 15.00
TRT605 Ciparu sakaru sistēmu teorija (speckurss) [2 daļas] Doktora 8.00
TRT606 Sakaru sistēmu signālu ciparu apstrāde Doktora 5.00
TSL700 Aviācijas tehniskā angļu valoda Pamatstudijas 4.00
TSL701 Starptautisko pārvadājumu tehniskais nodrošinājums Pamatstudijas 3.00
TSL702 Loģistikas informācijas tehnoloģijas Pamatstudijas 4.00
TSL703 Modernās datoru lietojumpakotnes Pamatstudijas 3.00
TSL704 Ievads specialitātē Pamatstudijas 2.00
TSL705 Noliktavu loģistika Pamatstudijas 4.00
TSL706 Transporta terminālu uzbūve Pamatstudijas 4.00
TSL707 Loģistika (pamatkurss) Pamatstudijas 4.00
TSL708 Intermodālie pārvadājumi Pamatstudijas 4.00
TSL709 Transportmašīnu uzbūve Pamatstudijas 4.00
TST202 Transporta satiksmes drošība Pamatstudijas 3.00
TST203 Loģistika (pamatkurss) Pamatstudijas 2.00
TST204 CAD/ CAE tehnoloģijas (mašīnzinībās) Pamatstudijas 2.00
TST311 Starptautisko pārvadājumu tehniskais nodrošinājums Pamatstudijas 2.00
TST401 Transporta sistēmu funkcionēšana Augstākā līmeņa 4.00
TST402 Kravu celšanas un transportēšanas ierīces transporta sistēmās Augstākā līmeņa 3.00
TST403 Transporta tehniskās apkopes procesu vadība Augstākā līmeņa 3.00
<< [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] >>