Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
VIV174 Prezentācijas prasme Pamatstudijas 2.0
VIV188 Vācu valodas speckurss cilvēku resursu vadīšanā Pamatstudijas 2.0
VIV191 Vācu valodas speckurss grāmatvedībā Pamatstudijas 2.0
VIV192 Vācu valodas speckurss tirgzinībās Pamatstudijas 2.0
VIV193 Vācu valodas speckurss transportā Pamatstudijas 2.0
VIV194 Vācu valodas pamati Pamatstudijas 2.0
VIV197 Vācu valoda neklātienes studentiem [3 daļas] Pamatstudijas 3.0
VIV201 Vācu valodā runājošo valstu mācība (otrā svešvaloda) Pamatstudijas 2.0
VIV202 Praktiskās vācu valodas kurss (otrā svešvaloda) [2 daļas] Pamatstudijas 6.0
VIV306 Vispārējais vācu valodas kurss [2 daļas] Pamatstudijas 6.0
VIV311 Akadēmiskā vācu rakstu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.0
VIV401 Padziļināts vispārējais vācu valodas kurss (otrā svešvaloda) [2 daļas] Pamatstudijas 6.0
VIV703 Speciālā lietojuma vācu valoda [3 daļas] Pamatstudijas 6.0
VSL700 Ievads akadēmiskajās studijās un pētnieciskajā darbā Pamatstudijas 2.0
VSL701 Otrās svešvalodas pastiprinātais kurss (franču valoda) [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.0
VSL702 Biznesa angļu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.0
VSL703 Biznesa vācu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.0
VSL704 Korejiešu valodas pamati Pamatstudijas 2.0
VSL705 Arābu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.0
VSL706 Latviešu valodas leksikoloģija [2 daļas] Pamatstudijas 4.0
VSL707 Analītiskā lasīšana latviešu valodā [2 daļas] Pamatstudijas 4.0
VSL708 Saskarsmes teorija un prakse latviešu valodā [2 daļas] Pamatstudijas 4.0
VSL709 Akadēmiskā rakstīšana latviešu valodā [2 daļas] Pamatstudijas 4.0
VSL710 Vispārējā tulkošanas prakse (latviešu – ķīniešu / ķīniešu – latviešu) [2 daļas] Pamatstudijas 4.0
VTT700 Starpdisciplinārā semiotika Augstākā līmeņa 2.0
VTT701 Izzināšana: nozīmes atveide Augstākā līmeņa 2.0
VTT702 Starpvalodu informācijas pārnese Augstākā līmeņa 2.0
VTT703 Leksikoloģija un stilistika Augstākā līmeņa 2.0
VTT704 Retorikas stratēģijas un prasmes Augstākā līmeņa 2.0
VTT705 Radošās rakstīšanas prasmes Augstākā līmeņa 2.0
VTT706 Radošā rakstīšana un stilistika [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.0
<< [104] [105] [106] [107] [108] [109] >>