Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
VIA109 Angļu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIA120 Angļu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIA145 Praktiskās angļu valodas kurss (otrā svešvaloda) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA150 Monologu, dialogu un profesionālu tekstu audiēšanas prasmju attīstīšana [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIA151 Ievads tulkošanas teorijā Pamatstudijas 2.00
VIA156 Profesionālās literatūras mērķlasīšana un interpretēšana [2 daļas] Pamatstudijas 8.00
VIA158 Angļu valodas pamatkurss [2 daļas] Pamatstudijas 3.00
VIA161 Analītiskā lasīšana [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIA164 Specializācijas tekstu tulkošana (pirmā daļa) [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIA165 Konsekutīvās tulkošanas prakse [3 daļas] Pamatstudijas 8.00
VIA166 Angļu valodā runājošo valstu politiskās un ekonomiskās sistēmas studijas Pamatstudijas 3.00
VIA170 Biznesa un juridiskā terminoloģija Pamatstudijas 3.00
VIA171 Prezentācijas prasme Pamatstudijas 2.00
VIA176 Vispārējā tulkošanas prakse [3 daļas] Pamatstudijas 8.00
VIA177 Profesionālā tulkošanas prakse [3 daļas] Pamatstudijas 10.00
VIA180 Jurisprudences tekstu tulkošana Pamatstudijas 2.00
VIA185 Leksikoloģija un stilistika Pamatstudijas 2.00
VIA186 Patentmācība un intelektuālā īpašuma aizsardzība Pamatstudijas 2.00
VIA188 Angļu valodas speckurss cilvēku resursu vadīšanā Pamatstudijas 2.00
VIA191 Angļu valodas speckurss tirgzinībās Pamatstudijas 2.00
VIA192 Angļu valodas speckurss transportā Pamatstudijas 2.00
VIA193 Angļu valodas speckurss grāmatvedībā Pamatstudijas 2.00
VIA201 Praktiskās Franču valodas kurss (otrā svešvaloda) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA202 Franču valodā runājošo valstu mācība ( otrā svešvaloda ) Pamatstudijas 2.00
VIA203 Mašīntulkošanas pamati Pamatstudijas 2.00
VIA261 Papildkurss angļu valodā Pamatstudijas 2.00
VIA264 Specializācijas tekstu tulkošana (otrā daļa) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA265 Angļu valoda Pamatstudijas 2.00
VIA305 Vispārējais angļu valodas kurss [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA306 Vispārējais franču valodas kurss [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA308 Vispārējais spāņu valodas kurss [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA310 Runas un klausīšanās prasmju attīstīšana [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA311 Akadēmiskā angļu rakstu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIA401 Franču valodas pamatkurss [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA402 Spāņu valodas pamatkurss [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA403 Padziļināts vispārējais angļu valodas kurss (otrā svešvaloda) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA404 Padziļināts vispārējais spāņu valodas kurss (otrā svešvaloda) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA405 Padziļināts vispārējais franču valodas kurss (otrā svešvaloda) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA601 Angļu valoda [2 daļas] Doktora 6.00
VIA602 Translataloģijas teorētiskās koncepcijas Augstākā līmeņa 3.00
VIA603 Teorētiskā valodniecība Augstākā līmeņa 2.00
<< [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] >>