Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
TMN540 Transporta plūsmu teorija Augstākā līmeņa 3.00
TMN547 Transporta procesu optimizācijas metodes(speckurss) Augstākā līmeņa 4.00
TMN551 Vadības datorizētās sistēmas transportā Augstākā līmeņa 2.00
TRL201 Transporta reāllaika sistēmu projektēšana Pamatstudijas 3.00
TRL203 Transporta reāllaika sistēmu ekspluatācija Pamatstudijas 2.00
TRL209 Globālie informācijas resursi Pamatstudijas 3.00
TRL244 Datortīkli Pamatstudijas 2.00
TRL301 Telekomunikācijas aparatūras ierīču projektēšana (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
TRL326 Tīklu drošums Augstākā līmeņa 3.00
TRL329 Transporta reāllaika elektroniskais bizness Pamatstudijas 3.00
TRL341 Datu iegūšanas sistēmas viedos transporta līdzekļos Pamatstudijas 3.00
TRL342 Kriptogrāfijas un datu drošības tehnoloģijas Augstākā līmeņa 4.00
TRL415 Tīklu datu bāzes un bankas Pamatstudijas 3.00
TRL416 Tīklu datu bāzes Pamatstudijas 2.00
TRL417 Integrētie servisa cipartīkli (ISDN) Augstākā līmeņa 3.00
TRL446 Transporta reāllaika sistēmu veiktspējas novērtēšanas metodes Augstākā līmeņa 4.00
TRL512 Kriptogrāfija un datu aizsardzība (speckurss) Augstākā līmeņa 2.00
TRL516 Komunikācija transporta intelektuālajās sistēmās Augstākā līmeņa 4.00
TRL519 Lokālie datoru tīkli Augstākā līmeņa 4.00
TRL520 Datoru tīklu ekonomika un mārketings Augstākā līmeņa 2.00
TRL523 Sakaru sistēmu modeļi Augstākā līmeņa 3.00
TRL530 Datorsistēmu teorija Augstākā līmeņa 2.00
TRL532 Tīklu analīze un projektēšana Augstākā līmeņa 4.00
TRL534 Datoru tīklu kontrole, diagnostika un pārvaldība Pamatstudijas 3.00
TRL550 Tīklu operētājsistēmas Augstākā līmeņa 3.00
TRL551 Tīklu telemātiskie dienesti Augstākā līmeņa 2.00
TRL601 Datorsistēmu un tīklu veiktspējas novērtēšanas teorija (speckurss) Doktora 5.00
TRL640 Datorsistēmu un tīklu veiktspējas novērtēšanas teorija Doktora 8.00
TRL641 Datoru tīklu kvalitātes nodrošināšanas teorija un metodes Doktora 8.00
TRL642 Datoru tīklu drošības nodrošināšanas teorija un metodes Doktora 7.00
TRR201 Transportmašīnu materiāli Pamatstudijas 3.00
TRR215 Varbūtību un drošuma teorija Pamatstudijas 3.00
TRR303 Materiālu apstrādes tehnoloģija Pamatstudijas 3.00
TRR307 Standartizācija un savstarpējās apmaināmības pamati Pamatstudijas 3.00
TRR312 Transporta līdzekļu remonta tehnoloģijas pamati Pamatstudijas 2.00
TRR412 Transporta līdzekļu remonts Pamatstudijas 3.00
TRR421 Transporta līdzekļu remonta modernās tehnoloģijas Augstākā līmeņa 3.00
TRR520 Lāzera tehnoloģija transportlīdzekļu ražošanā un remontā Augstākā līmeņa 2.00
TRR521 Kvalitātes sistēmu metodoloģija Augstākā līmeņa 2.00
TRR522 Nesagraujošās kontroles metodes Augstākā līmeņa 2.00
TRR525 Detaļu ilgizturības palielināšana ar plastisko deformāciju Augstākā līmeņa 2.00
<< [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] >>