Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
VIA201 Praktiskās Franču valodas kurss (otrā svešvaloda) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA202 Franču valodā runājošo valstu mācība ( otrā svešvaloda ) Pamatstudijas 2.00
VIA203 Mašīntulkošanas pamati Pamatstudijas 2.00
VIA261 Papildkurss angļu valodā Pamatstudijas 2.00
VIA264 Specializācijas tekstu tulkošana (otrā daļa) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA265 Angļu valoda Pamatstudijas 2.00
VIA305 Vispārējais angļu valodas kurss [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA306 Vispārējais franču valodas kurss [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA308 Vispārējais spāņu valodas kurss [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA310 Runas un klausīšanās prasmju attīstīšana [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA311 Akadēmiskā angļu rakstu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIA401 Franču valodas pamatkurss [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA402 Spāņu valodas pamatkurss [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA403 Padziļināts vispārējais angļu valodas kurss (otrā svešvaloda) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA404 Padziļināts vispārējais spāņu valodas kurss (otrā svešvaloda) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA405 Padziļināts vispārējais franču valodas kurss (otrā svešvaloda) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA601 Angļu valoda [2 daļas] Doktora 6.00
VIA602 Translataloģijas teorētiskās koncepcijas Augstākā līmeņa 3.00
VIA603 Teorētiskā valodniecība Augstākā līmeņa 2.00
VIA604 Zinātniskā rakstu valoda Augstākā līmeņa 2.00
VIA605 Teksta analīzes modernās metodes Augstākā līmeņa 2.00
VIA607 Specializācijas tekstu tulkošana (ekonomika) [2 daļas] Augstākā līmeņa 6.00
VIA608 Tulkošanas teorijas vēsture Augstākā līmeņa 2.00
VIA609 Valodas kroskulturālie aspekti Augstākā līmeņa 2.00
VIA610 Tulka/tulkotāja prasmes Augstākā līmeņa 2.00
VIA611 Tulkošanas semantiskie un pragmatiskie aspekti Augstākā līmeņa 2.00
VIA612 Modernās tehnoloģijas tulkošanā Augstākā līmeņa 3.00
VIA613 Terminoloģija un terminogrāfija Augstākā līmeņa 2.00
VIA614 Eirotekstu tulkošana Augstākā līmeņa 2.00
VIA615 Konsekutīvās tulkošanas prakse Augstākā līmeņa 2.00
VIA617 Otrās svešvalodas pastiprinātais kurss (spāņu valoda) [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.00
VIA618 Otrās svešvalodas pastiprinātais kurss (vācu valoda) [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.00
VIA700 Teorētiskā gramatika Pamatstudijas 2.00
VIA701 Latviešu valodas lietošanas kultūra Pamatstudijas 2.00
VIA702 Spāņu valoda (otrā svešvaloda) Pamatstudijas 2.00
VIA703 Speciālā lietojuma angļu valoda [3 daļas] Pamatstudijas 6.00
VID501 Speciālā angļu valoda [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.00
VID502 Speciālā vācu valoda Augstākā līmeņa 4.00
VID530 Lietišķā angļu valoda Augstākā līmeņa 3.00
VID531 Lietišķā vācu valoda Augstākā līmeņa 3.00
VID532 Speckurss lietišķajā angļu valodā inovācijās un uzņēmējdarbībā Pamatstudijas 4.00
<< [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] >>