Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
TRT101 Ievads studiju nozarē Pamatstudijas 1.00
TRT202 Elektriskie mērījumi Pamatstudijas 2.00
TRT203 Pusvadītāju ierīces Pamatstudijas 3.00
TRT207 Transporta elektroniskās sistēmas Pamatstudijas 3.00
TRT215 Ķēžu teorijas pamati Pamatstudijas 3.00
TRT217 Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija Pamatstudijas 3.00
TRT218 Metroloģija Pamatstudijas 3.00
TRT219 Elektronu ierīces Pamatstudijas 3.00
TRT223 Elektrotehnikas teorētiskie pamati Pamatstudijas 4.00
TRT225 Signālu teorijas pamati Pamatstudijas 3.00
TRT226 Analogās ierīces Pamatstudijas 4.00
TRT227 Ķēžu teorija Pamatstudijas 4.00
TRT261 Ciparu elektronika un datoru arhitektūra Pamatstudijas 3.00
TRT273 Regulēšanas teorijas pamati Pamatstudijas 2.00
TRT301 Informācijas pārraides un ciparu sakaru transporta sistēmu pamati Pamatstudijas 4.00
TRT302 Transporta mikroprocesoru sistēmas Pamatstudijas 4.00
TRT303 Signālu ciparapstrāde uz signālu procesoru bāzes Pamatstudijas 3.00
TRT305 Transporta elektronisko sistēmu datormodelēšana Pamatstudijas 3.00
TRT306 Signālu ciparapstrāde transporta telekomunikāciju sistēmās Augstākā līmeņa 3.00
TRT309 Transporta mobilās sakaru sistēmas Pamatstudijas 3.00
TRT310 Radioraidītāju un uztvērēju ierīces Pamatstudijas 4.00
TRT313 Reāllaika sakaru sistēmas (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
TRT314 Transporta mikroprocesoru sistēmas (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
TRT315 Transporta mikroprocesoru sistēmas Pamatstudijas 2.00
TRT316 Transporta reāllaika sistēmu projektēšana Pamatstudijas 2.00
TRT317 Sakaru sistēmu pamati Pamatstudijas 2.00
TRT330 Informācijas pārraide un ciparu sakari transporta sistēmās Pamatstudijas 4.00
TRT352 Elektrodinamika un SAF tehnikas elementi Pamatstudijas 4.00
TRT353 Datoru uzbūves pamati Pamatstudijas 3.00
TRT360 Sakaru sistēmu pamati Pamatstudijas 3.00
TRT400 Sakaru sistēmu teorija (speckurss) Augstākā līmeņa 4.00
TRT403 Ciparu sakaru sistēmu teorija Augstākā līmeņa 4.00
TRT405 Programmēšana C++ valodā Augstākā līmeņa 3.00
TRT407 Informācijas kompresijas un kodēšanas teorija Augstākā līmeņa 3.00
TRT408 Transporta līdzekļu lokalizācijas sistēmas Augstākā līmeņa 4.00
TRT409 Intelektuālās transporta sistēmas [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.00
TRT412 Radionavigācijas pamati Augstākā līmeņa 3.00
TRT414 Radiolokācijas pamati Augstākā līmeņa 3.00
TRT422 Transporta globālās vadības sistēmas Augstākā līmeņa 2.00
TRT428 Gaisa satiksmes vadīšanas automatizētās sistēmas Augstākā līmeņa 4.00
TRT441 Datortehnoloģijas pētniecībā Pamatstudijas 3.00
<< [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] >>