Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
TAS105 Helikoptera aerodinamika Pamatstudijas 2.00
TAS207 Materiāli un izstrādājumi Pamatstudijas 4.00
TAS208 Aerohidromehānika [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
TAS209 Aviācijas konstrukciju mehānika (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
TAS210 Eksperimentālā aerodinamika un aerodinamiskie aprēķini Pamatstudijas 2.00
TAS211 Aerodinamikas un stiprības aprēķina datormetodes Pamatstudijas 2.00
TAS212 Aviācijas konstrukciju mehānika [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
TAS215 Tehniskā mehānika [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
TAS216 Gaisakuģu aerodinamika Pamatstudijas 3.00
TAS218 Sertifikācija un standarti aviācijas transportā Pamatstudijas 2.00
TAS219 Aerohidromehānika Pamatstudijas 3.00
TAS220 Konstrukcijas mezglu un detaļu projektēšana Pamatstudijas 2.00
TAS303 Plānsienu konstrukciju būvmehānika Pamatstudijas 4.00
TAS304 Būvmehānika Pamatstudijas 3.00
TAS306 Mašīnu un mehānismu datorprojektēšana [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
TAS308 Aviotehnikas ražošanas tehnoloģijas pamati Pamatstudijas 3.00
TAS313 Aeroelastība Pamatstudijas 2.00
TAS502 Mašīnu automatizētā projektēšana Augstākā līmeņa 2.00
TAS503 Elastības teorija Augstākā līmeņa 2.00
TAS504 Sagrūšanas mehānika Augstākā līmeņa 2.00
TAS505 Konstrukciju dinamika Augstākā līmeņa 2.00
TAS506 Materiālu un konstrukciju nogurums Augstākā līmeņa 2.00
TAS507 Skaitliskās metodes mehānikā Augstākā līmeņa 2.00
TAS511 Mehānisko objektu parametriskā modelēšana [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.00
TAS514 CALS tehnoloģijas transportmašīnbūvē Augstākā līmeņa 2.00
TAS515 Lietišķā kontinuuma teorija Augstākā līmeņa 3.00
TAS517 Aviācijas konstrukciju nesagraujošas kontroles metodes Augstākā līmeņa 3.00
TAS601 Aviācijas konstrukciju dinamika, stiprība un ilgizturība [2 daļas] Doktora 10.00
TAS602 Nogurums, korozija un nodilums aviācijas konstrukciju ekspluatācijā [2 daļas] Doktora 10.00
TAS603 Tehniskā diagnostika un nesagraujošās kontroles metodes [2 daļas] Doktora 10.00
TAS604 Konstrukciju aprēķina datormetodes [2 daļas] Doktora 5.00
TAS701 Mūsdienu CAD/CAE/CFD datortehnoloģijas aviācijas uzdevumos Augstākā līmeņa 2.00
TAS702 Zinātniskais seminārs [2 daļas] Doktora 6.00
TAS703 Gaisakugu tehniskā stāvokļa kontroles integrētās sistēmas [2 daļas] Doktora 6.00
TAS704 Vieglo gaisakuģu stiprības analīze Pamatstudijas 2.00
TAS705 Mašīnu un mehānismu datorprojektēšana Pamatstudijas 2.00
TDM205 Datorizētā projektēšana mašīnbūvē (pamati) Pamatstudijas 2.00
TDM224 Datorizētā konstruēšana transportmašīnbūvē (speckurss) Pamatstudijas 3.00
TDM301 Automatizētas projektēšanas un konstruēšanas sistēmas pamati Pamatstudijas 2.00
TDM501 Datorizētā projektēšana transportmašīnbūvē Augstākā līmeņa 3.00
TDM602 Hidro-gāzes-siltumdinamikas uzdevumu datormodelēšana un aprēķins Doktora 5.00
<< [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] >>