Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
VIA613 Terminoloģija un terminogrāfija Augstākā līmeņa 2.00
VIA614 Eirotekstu tulkošana Augstākā līmeņa 2.00
VIA615 Konsekutīvās tulkošanas prakse Augstākā līmeņa 2.00
VIA617 Otrās svešvalodas pastiprinātais kurss (spāņu valoda) [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.00
VIA618 Otrās svešvalodas pastiprinātais kurss (vācu valoda) [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.00
VIA700 Teorētiskā gramatika Pamatstudijas 2.00
VIA701 Latviešu valodas lietošanas kultūra Pamatstudijas 2.00
VIA702 Spāņu valoda (otrā svešvaloda) Pamatstudijas 2.00
VIA703 Speciālā lietojuma angļu valoda [3 daļas] Pamatstudijas 6.00
VID501 Speciālā angļu valoda [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.00
VID502 Speciālā vācu valoda Augstākā līmeņa 4.00
VID530 Lietišķā angļu valoda Augstākā līmeņa 3.00
VID531 Lietišķā vācu valoda Augstākā līmeņa 3.00
VID532 Speckurss lietišķajā angļu valodā inovācijās un uzņēmējdarbībā Pamatstudijas 4.00
VID600 Angļu valoda [2 daļas] Doktora 6.00
VID601 Vācu valoda [2 daļas] Doktora 6.00
VID700 Franču valoda Pamatstudijas 2.00
VID701 Krievu valoda Pamatstudijas 2.00
VID702 Angļu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 3.00
VID703 Angļu valoda (papildkurss ekonomistiem) Pamatstudijas 2.00
VID704 Angļu valoda Pamatstudijas 4.00
VID705 Speciālā angļu valoda Augstākā līmeņa 2.00
VID706 Speciālā vācu valoda Augstākā līmeņa 2.00
VID707 Vācu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 3.00
VIL162 Pastiprināts latviešu valodas kurss [2 daļas] Pamatstudijas 3.00
VIL164 Latviešu valoda neklātienes studentiem [3 daļas] Pamatstudijas 3.00
VIL167 Ievads valodniecībā Pamatstudijas 2.00
VIL168 Latviešu valoda ārzemju studentiem Pamatstudijas 3.00
VIL169 Latviešu valoda Pamatstudijas 2.00
VIL301 Latviešu valodas funkcionālā stilistika Pamatstudijas 2.00
VIL460 Latviešu valoda zinātniskam darbam Augstākā līmeņa 2.00
VIP001 Vertikāli integrēts projekts (VIP) Augstākā līmeņa 2.00
VIV120 Vācu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIV143 Praktiskās spāņu valodas kurss (otrā svešvaloda) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIV151 Krievu valodas pamatkurss [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIV174 Prezentācijas prasme Pamatstudijas 2.00
VIV188 Vācu valodas speckurss cilvēku resursu vadīšanā Pamatstudijas 2.00
VIV191 Vācu valodas speckurss grāmatvedībā Pamatstudijas 2.00
VIV192 Vācu valodas speckurss tirgzinībās Pamatstudijas 2.00
VIV193 Vācu valodas speckurss transportā Pamatstudijas 2.00
VIV194 Vācu valodas pamati Pamatstudijas 2.00
<< [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] >>