Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
BTB449 Transportbūvju estētika Pamatstudijas 2.00
BTB450 Kustības organizācija un satiksmes drošība Pamatstudijas 4.00
BTB451 Varbūtības teorija inženieraprēķinos Pamatstudijas 2.00
BTB452 Autoceļu projektēšana (pamatkurss) [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BTB453 Transportbūvju pamati un pamatnes Pamatstudijas 2.00
BTB454 Autoceļi (studiju projekts I) [2 daļas] Pamatstudijas 2.00
BTB457 Autoceļi (studiju projekts II) [2 daļas] Pamatstudijas 2.00
BTB458 Koka tilti (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
BTB459 Dzelzsbetona tilti (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
BTB460 Tērauda tilti (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
BTB461 Tilti un inženierbūves (studiju projekts) Pamatstudijas 3.00
BTB462 Autoceļi (studiju projekts III) Pamatstudijas 3.00
BTB602 Satiksmes ceļi Doktora 5.00
BTB603 Tilti Doktora 5.00
BTB604 Satiksmes plānošana Doktora 5.00
BTB605 Zinātniskie semināri specializācijā [2 daļas] Doktora 6.00
BTB626 Transporta sistēma un loģistika Doktora 10.00
BTB665 Zinātniskā darba pamati Doktora 10.00
BTB698 Transportbūvju matemātiskā modelēšana Doktora 10.00
BTB701 Autoceļu satiksmes drošība Pamatstudijas 2.00
BTB702 Autoceļu segas Pamatstudijas 2.00
BTB703 Autoceļu būvniecības plānošana un organizēšana Pamatstudijas 2.00
BTB704 Autoceļu satiksmes drošība (studiju projekts) Augstākā līmeņa 2.00
BTB705 Satiksmes ceļi Augstākā līmeņa 2.00
BTB706 Jaunākās tendences transportbūvju projektēšanā un uzturēšanā [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BTB707 Transportbūvju pamati un pamatnes [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BTB708 Pārvadājumi un transporta sistēmas Augstākā līmeņa 2.00
BTB709 Zinātniskie pētījumi un inovācijas Augstākā līmeņa 2.00
BTB710 Inovatīvu ceļa segu konstrukciju projektēšana Augstākā līmeņa 4.00
BTB711 Integrēta autoceļu izpēte Augstākā līmeņa 4.00
BTB712 Satiksmes drošības vadība Augstākā līmeņa 4.00
BTB713 Autoceļu telpiskā projektēšana Augstākā līmeņa 4.00
BTB714 Inovatīvi koka un dzelzsbetona tilti Augstākā līmeņa 4.00
BTB715 Ceļu tīkla plānošana Augstākā līmeņa 4.00
BTB716 Zemes izmantošanas plānošana Augstākā līmeņa 4.00
BTB717 Tēraudbetona tilti Augstākā līmeņa 4.00
BTB718 Automatizētā tiltu projektēšana Augstākā līmeņa 4.00
BTB719 Risks un drošība tiltu projektēšanā un būvniecībā Augstākā līmeņa 2.00
BTB720 Tilta konstrukciju izturība Augstākā līmeņa 4.00
BTB721 Kompozīto materiālu tilti Augstākā līmeņa 4.00
BTB722 Dzelzsbetona tiltu nelineāra analīze Augstākā līmeņa 4.00
<< [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] >>