Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
TSL703 Modernās datoru lietojumpakotnes Pamatstudijas 3.00
TSL704 Ievads specialitātē Pamatstudijas 2.00
TSL705 Noliktavu loģistika Pamatstudijas 4.00
TSL706 Transporta terminālu uzbūve Pamatstudijas 4.00
TSL707 Loģistika (pamatkurss) Pamatstudijas 4.00
TSL708 Intermodālie pārvadājumi Pamatstudijas 4.00
TSL709 Transportmašīnu uzbūve Pamatstudijas 4.00
TST202 Transporta satiksmes drošība Pamatstudijas 3.00
TST203 Loģistika (pamatkurss) Pamatstudijas 2.00
TST204 CAD/ CAE tehnoloģijas (mašīnzinībās) Pamatstudijas 2.00
TST311 Starptautisko pārvadājumu tehniskais nodrošinājums Pamatstudijas 2.00
TST401 Transporta sistēmu funkcionēšana Augstākā līmeņa 4.00
TST402 Kravu celšanas un transportēšanas ierīces transporta sistēmās Augstākā līmeņa 3.00
TST403 Transporta tehniskās apkopes procesu vadība Augstākā līmeņa 3.00
TST404 Zinātnisko pētījumu pamati Augstākā līmeņa 2.00
TST405 Mašīnu elementi un konstruēšanas pamati Pamatstudijas 4.00
TST406 Mehānismu un mašīnu teorija Pamatstudijas 2.00
TST407 Speciālā transporta mehānismi un ierīces Augstākā līmeņa 3.00
TST409 Loģistika un transporta sistēmas Augstākā līmeņa 3.00
TST501 Cauruļvadu transporta sistēmas Pamatstudijas 3.00
TST502 Kravu uzglabāšanas un apkalpošanas sistēmas Augstākā līmeņa 3.00
TST505 Transporta sistēmu funkcionēšana (speckurss) Pamatstudijas 3.00
TST506 Bīstamu kravu pārvadājumu transporta līdzekļi Pamatstudijas 3.00
TST601 Loģistikas sistēmas transportā Doktora 5.00
TST602 Transporta sistēmu funkcionēšanas datormodelēšana un optimizācija Doktora 5.00
TST603 Transportmašīnu precīzu moduļsistēmu aprēķins un konstruēšana Doktora 5.00
TST604 Transportmašīnu bojājumu diagnostikas modernās tehnoloģijas Doktora 5.00
VIA109 Angļu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIA120 Angļu valoda [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIA145 Praktiskās angļu valodas kurss (otrā svešvaloda) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
VIA150 Monologu, dialogu un profesionālu tekstu audiēšanas prasmju attīstīšana [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIA151 Ievads tulkošanas teorijā Pamatstudijas 2.00
VIA156 Profesionālās literatūras mērķlasīšana un interpretēšana [2 daļas] Pamatstudijas 8.00
VIA158 Angļu valodas pamatkurss [2 daļas] Pamatstudijas 3.00
VIA161 Analītiskā lasīšana [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIA164 Specializācijas tekstu tulkošana (pirmā daļa) [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
VIA165 Konsekutīvās tulkošanas prakse [3 daļas] Pamatstudijas 8.00
VIA166 Angļu valodā runājošo valstu politiskās un ekonomiskās sistēmas studijas Pamatstudijas 3.00
VIA170 Biznesa un juridiskā terminoloģija Pamatstudijas 3.00
VIA171 Prezentācijas prasme Pamatstudijas 2.00
VIA176 Vispārējā tulkošanas prakse [3 daļas] Pamatstudijas 8.00
<< [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] >>