Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
TRT314 Transporta mikroprocesoru sistēmas (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
TRT315 Transporta mikroprocesoru sistēmas Pamatstudijas 2.00
TRT316 Transporta reāllaika sistēmu projektēšana Pamatstudijas 2.00
TRT317 Sakaru sistēmu pamati Pamatstudijas 2.00
TRT330 Informācijas pārraide un ciparu sakari transporta sistēmās Pamatstudijas 4.00
TRT352 Elektrodinamika un SAF tehnikas elementi Pamatstudijas 4.00
TRT353 Datoru uzbūves pamati Pamatstudijas 3.00
TRT360 Sakaru sistēmu pamati Pamatstudijas 3.00
TRT400 Sakaru sistēmu teorija (speckurss) Augstākā līmeņa 4.00
TRT403 Ciparu sakaru sistēmu teorija Augstākā līmeņa 4.00
TRT405 Programmēšana C++ valodā Augstākā līmeņa 3.00
TRT407 Informācijas kompresijas un kodēšanas teorija Augstākā līmeņa 3.00
TRT408 Transporta līdzekļu lokalizācijas sistēmas Augstākā līmeņa 4.00
TRT409 Intelektuālās transporta sistēmas [2 daļas] Augstākā līmeņa 4.00
TRT412 Radionavigācijas pamati Augstākā līmeņa 3.00
TRT414 Radiolokācijas pamati Augstākā līmeņa 3.00
TRT422 Transporta globālās vadības sistēmas Augstākā līmeņa 2.00
TRT428 Gaisa satiksmes vadīšanas automatizētās sistēmas Augstākā līmeņa 4.00
TRT441 Datortehnoloģijas pētniecībā Pamatstudijas 3.00
TRT450 Transporta mobilās sakaru sistēmas Augstākā līmeņa 4.00
TRT451 Videotehnika (speckurss) Augstākā līmeņa 4.00
TRT452 Satelītu sakari un radioreleju līnijas Augstākā līmeņa 2.00
TRT454 Signālu ciparu apstrāde transporta telekomunikāciju sistēmās Augstākā līmeņa 4.00
TRT461 Programmēšanas valoda C Pamatstudijas 2.00
TRT500 Signālu ciparapstrādes algoritmi sakaru sistēmās Augstākā līmeņa 2.00
TRT501 Optimāla uztveršana un sakaru sistēmu traucējumnoturība Augstākā līmeņa 2.00
TRT504 Sakaru sistēmu teorija (speckurss) Augstākā līmeņa 5.00
TRT505 Globālās navigācijas satelītu sistēmas Augstākā līmeņa 4.00
TRT506 Transporta radioelektronisko sistēmu modelēšana Augstākā līmeņa 3.00
TRT507 Sistēmu teorija Augstākā līmeņa 4.00
TRT508 Transporta elektroniskās vadības sistēmas Augstākā līmeņa 2.00
TRT601 Ciparu spektrālā analīze un tās pielietošana Doktora 8.00
TRT602 Traucējumnoturīgas kodēšanas teorija un prakse Doktora 7.00
TRT603 Intelektuālo transporta sistēmu teorija [2 daļas] Doktora 15.00
TRT604 Globālās pozicionēšanas sistēmas [2 daļas] Doktora 15.00
TRT605 Ciparu sakaru sistēmu teorija (speckurss) [2 daļas] Doktora 8.00
TRT606 Sakaru sistēmu signālu ciparu apstrāde Doktora 5.00
TSL700 Aviācijas tehniskā angļu valoda Pamatstudijas 4.00
TSL701 Starptautisko pārvadājumu tehniskais nodrošinājums Pamatstudijas 3.00
TSL702 Loģistikas informācijas tehnoloģijas Pamatstudijas 4.00
TSL703 Modernās datoru lietojumpakotnes Pamatstudijas 3.00
<< [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] >>