Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
TRL601 Datorsistēmu un tīklu veiktspējas novērtēšanas teorija (speckurss) Doktora 5.00
TRL640 Datorsistēmu un tīklu veiktspējas novērtēšanas teorija Doktora 8.00
TRL641 Datoru tīklu kvalitātes nodrošināšanas teorija un metodes Doktora 8.00
TRL642 Datoru tīklu drošības nodrošināšanas teorija un metodes Doktora 7.00
TRR201 Transportmašīnu materiāli Pamatstudijas 3.00
TRR215 Varbūtību un drošuma teorija Pamatstudijas 3.00
TRR303 Materiālu apstrādes tehnoloģija Pamatstudijas 3.00
TRR307 Standartizācija un savstarpējās apmaināmības pamati Pamatstudijas 3.00
TRR312 Transporta līdzekļu remonta tehnoloģijas pamati Pamatstudijas 2.00
TRR412 Transporta līdzekļu remonts Pamatstudijas 3.00
TRR421 Transporta līdzekļu remonta modernās tehnoloģijas Augstākā līmeņa 3.00
TRR520 Lāzera tehnoloģija transportlīdzekļu ražošanā un remontā Augstākā līmeņa 2.00
TRR521 Kvalitātes sistēmu metodoloģija Augstākā līmeņa 2.00
TRR522 Nesagraujošās kontroles metodes Augstākā līmeņa 2.00
TRR525 Detaļu ilgizturības palielināšana ar plastisko deformāciju Augstākā līmeņa 2.00
TRR581 Transporta līdzekļu remonta tehnoloģisko procesu mehanizācija Augstākā līmeņa 2.00
TRR601 Transportlīdzekļu ekspuatācijas drošums Doktora 4.00
TRR602 Transportlīdzekļu drošuma paaugstināšanas tehnoloģiskās metodes Doktora 5.00
TRT101 Ievads studiju nozarē Pamatstudijas 1.00
TRT202 Elektriskie mērījumi Pamatstudijas 2.00
TRT203 Pusvadītāju ierīces Pamatstudijas 3.00
TRT207 Transporta elektroniskās sistēmas Pamatstudijas 3.00
TRT215 Ķēžu teorijas pamati Pamatstudijas 3.00
TRT217 Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija Pamatstudijas 3.00
TRT218 Metroloģija Pamatstudijas 3.00
TRT219 Elektronu ierīces Pamatstudijas 3.00
TRT223 Elektrotehnikas teorētiskie pamati Pamatstudijas 4.00
TRT225 Signālu teorijas pamati Pamatstudijas 3.00
TRT226 Analogās ierīces Pamatstudijas 4.00
TRT227 Ķēžu teorija Pamatstudijas 4.00
TRT261 Ciparu elektronika un datoru arhitektūra Pamatstudijas 3.00
TRT273 Regulēšanas teorijas pamati Pamatstudijas 2.00
TRT301 Informācijas pārraides un ciparu sakaru transporta sistēmu pamati Pamatstudijas 4.00
TRT302 Transporta mikroprocesoru sistēmas Pamatstudijas 4.00
TRT303 Signālu ciparapstrāde uz signālu procesoru bāzes Pamatstudijas 3.00
TRT305 Transporta elektronisko sistēmu datormodelēšana Pamatstudijas 3.00
TRT306 Signālu ciparapstrāde transporta telekomunikāciju sistēmās Augstākā līmeņa 3.00
TRT309 Transporta mobilās sakaru sistēmas Pamatstudijas 3.00
TRT310 Radioraidītāju un uztvērēju ierīces Pamatstudijas 4.00
TRT313 Reāllaika sakaru sistēmas (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
TRT314 Transporta mikroprocesoru sistēmas (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
<< [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] >>