Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
TAK230 Aviācijas tehniskā angļu valoda Pamatstudijas 2.00
TAK302 Mašīnu noslogojums, resurss un izmēģināšana Pamatstudijas 2.00
TAK305 Gaisa kuģu konstrukcija un sistēmas Pamatstudijas 2.00
TAK402 Gaisa kuģu izturība [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
TAK430 Viegla lidaparāta konstrukcijas stiprības aprēķini Pamatstudijas 2.00
TAK431 Vieglo lidaparātu vispārīgā projektēšana Pamatstudijas 2.00
TAK432 Gaisa kuģu vispārīgā projektēšana Pamatstudijas 2.00
TAK433 Gaisa kuģu un dzinēju konstrukcija un izturība (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
TAK502 Civilās aviācijas lidmašīnas Pamatstudijas 3.00
TAK511 Eksperimentu plānošanas metodes un eksperimentālo datu apstrādes metodes Augstākā līmeņa 2.00
TAK512 Kompozītu materiālu mehānika un stiprība Augstākā līmeņa 2.00
TAK513 Markova procesi un profilakses modeļi Augstākā līmeņa 2.00
TAK515 Aviācijas transporta drošuma analīze Augstākā līmeņa 3.00
TAK604 Datormatemātika gaisa transporta uzdevumos Doktora 5.00
TAK605 Aviācijas transporta tehniskās ekspluatācijas matemātiskais pamatojums Doktora 5.00
TAK606 Zinātniskā eksperimenta plānošana un apstrāde Doktora 5.00
TAK607 Slodzes, resurss, dzīvotspēja Doktora 5.00
TAK608 Sagrūšanas varbūtības modeļi [2 daļas] Doktora 10.00
TAL425 Gaisa kuģu aerodinamika Pamatstudijas 2.00
TAL442 Lidojumu dinamika Pamatstudijas 3.00
TAL530 Praktiskā aerodinamika Pamatstudijas 2.00
TAS100 Aerodinamikas pamati Pamatstudijas 2.00
TAS104 Lidmašīnas aerodinamika Pamatstudijas 2.00
TAS105 Helikoptera aerodinamika Pamatstudijas 2.00
TAS207 Materiāli un izstrādājumi Pamatstudijas 4.00
TAS208 Aerohidromehānika [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
TAS209 Aviācijas konstrukciju mehānika (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
TAS210 Eksperimentālā aerodinamika un aerodinamiskie aprēķini Pamatstudijas 2.00
TAS211 Aerodinamikas un stiprības aprēķina datormetodes Pamatstudijas 2.00
TAS212 Aviācijas konstrukciju mehānika [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
TAS215 Tehniskā mehānika [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
TAS216 Gaisakuģu aerodinamika Pamatstudijas 3.00
TAS218 Sertifikācija un standarti aviācijas transportā Pamatstudijas 2.00
TAS219 Aerohidromehānika Pamatstudijas 3.00
TAS220 Konstrukcijas mezglu un detaļu projektēšana Pamatstudijas 2.00
TAS303 Plānsienu konstrukciju būvmehānika Pamatstudijas 4.00
TAS304 Būvmehānika Pamatstudijas 3.00
TAS306 Mašīnu un mehānismu datorprojektēšana [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
TAS308 Aviotehnikas ražošanas tehnoloģijas pamati Pamatstudijas 3.00
TAS313 Aeroelastība Pamatstudijas 2.00
TAS502 Mašīnu automatizētā projektēšana Augstākā līmeņa 2.00
<< [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] >>