Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
TAE211 Gaisa kuģu šķidruma un gāzu sistēmas Pamatstudijas 2.00
TAE215 Gaisakuģu profilakse un diagnosticēšana Augstākā līmeņa 3.00
TAE221 Aviācijas transporta ekonomika Pamatstudijas 2.00
TAE304 Aviācijas likumdošana Pamatstudijas 2.00
TAE305 Gaisakuģu tehniskā apkope [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
TAE306 Aviācijas gāzturbīnu dzinēju konstrukcija un izturība Pamatstudijas 4.00
TAE307 Aviācijas dzinēju teorija Pamatstudijas 3.00
TAE314 Gaisa kuģu lidojuma drošība Pamatstudijas 2.00
TAE315 Cilvēka faktors Pamatstudijas 2.00
TAE325 Tehniskās diagnostikas pamati Augstākā līmeņa 2.00
TAE403 Aviācijas psiholoģija Pamatstudijas 2.00
TAE431 Gaisa kuģu un dzinēju tehniskā ekspluatācija Pamatstudijas 3.00
TAE443 Gaisa kuģu un dzinēju tehniskā ekspluatācija (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
TAE501 Standartizācija, sertifikācija un licencēšana gaisa transportā Augstākā līmeņa 2.00
TAE503 Lidojumu drošības teorētiskie pamati Augstākā līmeņa 2.00
TAE505 Transporta loģistika Augstākā līmeņa 2.00
TAE507 Aviācijas likumdošana un starptautiskie lidojumu noteikumi Augstākā līmeņa 2.00
TAE509 Gaisakuģu apkope un tās tehniskais menedžments Augstākā līmeņa 3.00
TAE513 Ergonomika un darba aizsardzība gaisa transportā Pamatstudijas 2.00
TAE515 Aviācijas tehnikas tehniskā diagnostika Augstākā līmeņa 3.00
TAE518 Ergonomika un darba aizsardzība gaisa transportā Pamatstudijas 2.00
TAE529 Transporta ekoloģija Augstākā līmeņa 3.00
TAE544 Gaisakuģa un sistēmu drošuma stratēģijas Augstākā līmeņa 2.00
TAE603 Lidojumu drošības nodrošināšanas aktīvās metodes [3 daļas] Doktora 10.00
TAE607 Gaisakuģu lidojuma drošība Doktora 5.00
TAE608 Tehniskās apkopes procesu vadība Doktora 5.00
TAE700 Aviācijas negadījumu izmeklēšana Augstākā līmeņa 2.00
TAE701 Gaisakuģu tehniskā apkope un plānošana Augstākā līmeņa 2.00
TAE702 Gaisakuģu profilakse un diagnosticēšana Augstākā līmeņa 2.00
TAE705 Lidlauki un to aprīkojums Pamatstudijas 2.00
TAE706 Gaisakuģa sistēmu un dzinēju ekspluatācija Pamatstudijas 3.00
TAE707 Aviācijas dzinēju konstrukcija un sistēmas Pamatstudijas 3.00
TAK102 Lidmašīnas konstrukcija [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
TAK103 Helikoptera konstrukcija [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
TAK201 Aviācijas speciālā transporta konstrukcija Pamatstudijas 2.00
TAK202 Lidmašīnas sistēmas Pamatstudijas 3.00
TAK203 Helikoptera sistēmas Pamatstudijas 3.00
TAK204 Cilvēka dzīvības un drošības nodrošinājuma sistēmas Pamatstudijas 2.00
TAK205 Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos) Pamatstudijas 2.00
TAK222 Gaisa kuģu aerodinamika, konstrukcija un sistēmas Pamatstudijas 3.00
TAK230 Aviācijas tehniskā angļu valoda Pamatstudijas 2.00
<< [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] >>