Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
TDT101 Ievads specialitātē Pamatstudijas 1.00
TDT201 Lietišķā mehānika [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
TDT202 Noliktavu loģistika Pamatstudijas 3.00
TDT203 Transporta iekraušanas iekārtas Pamatstudijas 3.00
TDT204 Transporta aspekti loģistikā Pamatstudijas 3.00
TDT205 Transporta sistēmu funkcionēšanas pamati Pamatstudijas 2.00
TDT206 Loģistika Pamatstudijas 2.00
TDT207 Transporta līdzekļu dzinēji Pamatstudijas 2.00
TDT208 Pasažieru pārvadājumu organizācija un vadība Pamatstudijas 2.00
TDT209 Kravu pārvadājumu organizācija un vadība Pamatstudijas 2.00
TDT303 Rezervju loģistika Pamatstudijas 2.00
TDT304 Transporta līdzekļu tehniskās apkopes tehnoloģijas Pamatstudijas 2.00
TDT305 Loģistikas informācijas aizsardzība Pamatstudijas 2.00
TDT306 Loģistikas informācijas tehnoloģijas Pamatstudijas 2.00
TDT307 Darbu mehanizācijas un automatizācijas līdzekļi transportā Pamatstudijas 2.00
TDT308 Transporta terminālu uzbūve Pamatstudijas 2.00
TDT309 Transporta terminālu uzbūve (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
TDT401 CAM tehnoloģijas transportmašīnbūvē Pamatstudijas 3.00
TDT402 Intermodālie pārvadājumi Pamatstudijas 3.00
TDT404 Transportmašīnu uzbūve Pamatstudijas 3.00
TDT408 Transporta loģistika Pamatstudijas 2.00
TDT409 Transporta loģistika (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
TDT410 Cauruļvadu transports Augstākā līmeņa 4.00
TDT503 Mašīnu projektēšana un konstruēšana AutoCAD vidē Augstākā līmeņa 4.00
TDT504 Transporta apdrošināšana Augstākā līmeņa 2.00
TDT505 Konstruēšanas teorija Augstākā līmeņa 3.00
TDT506 Transporta pieprasījuma modelēšana Augstākā līmeņa 2.00
TDT508 Loģistikas sistēmas transportā Augstākā līmeņa 2.00
TDT509 Transporta uzraudzība Augstākā līmeņa 2.00
TDT510 Multimodālie un intermodālie pārvadājumi Augstākā līmeņa 4.00
TDT601 Zinātniskais seminārs [3 daļas] Doktora 6.00
TDT700 Kravu apstrādes un transportēšanas tehnoloģijas Augstākā līmeņa 4.00
TLK303 Konstrukciju dinamika Pamatstudijas 2.00
TLK401 Transportlīdzekļu dinamiskā reakcija un gaitas laidenums (speckurss) Augstākā līmeņa 2.00
TLK402 Mašīnu automatizēta projektēšana Pamatstudijas 3.00
TLK506 Transportlīdzekļu dinamiskie aprēķini, optimālā projektēšana un izmēģināšana Augstākā līmeņa 4.00
TLK601 Transportmašīnu ekspluatācijas raksturojumu datoranalīze un aprēķins [2 daļas] Doktora 6.00
TLK602 Transportmašīnu svārstību slāpēšana Doktora 5.00
TLK603 Bojāto konstrukciju dinamikas datoranalīze Doktora 5.00
TMN205 Transporta vadības diskrētie modeļi Pamatstudijas 3.00
TMN218 Transporta procesu datormodelēšana Pamatstudijas 2.00
<< [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] >>