Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
TAA515 Gaisa kuģu aviācijas un radioelektroniskais aprīkojums Pamatstudijas 3.00
TAA521 Gaisakuģu radionavigācijas metodes un sistēmas Augstākā līmeņa 2.00
TAA523 Gaisakuģu navigācijas kompleksu struktūras optimizācija Augstākā līmeņa 3.00
TAA526 Aviācijas elektrisko mašīnu analīze un sintēze Augstākā līmeņa 2.00
TAA527 Aviācijas automātikas speciālās elektriskās mašīnas Augstākā līmeņa 2.00
TAA528 Aviācijas elektropiedziņas dinamika un kļūdas Augstākā līmeņa 2.00
TAA529 Gaisakuģu elektroapgādes sistēmas analīze un sintēze Augstākā līmeņa 2.00
TAA531 Globālā navigācijas satelītu sistēma Pamatstudijas 2.00
TAA532 Aviācijas komunikāciju infrastruktūra Augstākā līmeņa 2.00
TAA533 Avionikas sistēmas Augstākā līmeņa 3.00
TAA534 Gaisakuģu elektriskās sistēmas diagnosticēšanas metodes un līdzekļi Augstākā līmeņa 3.00
TAA535 Šķiedru optikas tīklu modernās tehnoloģijas aviācijā Augstākā līmeņa 2.00
TAA536 Gaisakuģu pilotāžas komplekss un direktorās vadības sistēmas Augstākā līmeņa 2.00
TAA537 Gaisakuģu pilotāžas komplekss un direktorās vadības sistēmas Augstākā līmeņa 3.00
TAA540 Avionikas aprīkojuma automātiskas vadības sistēmas struktūru analīze Augstākā līmeņa 2.00
TAA541 Gaisa kuģu datori un datoru sistēmas Augstākā līmeņa 2.00
TAA542 Signālu ciparu apstrāde avionikas ierīcēs Augstākā līmeņa 3.00
TAA701 Aviācijas ierīču un sistēmu pamati Pamatstudijas 2.00
TAA702 Aviācijas komunikāciju infrastruktūra Pamatstudijas 3.00
TAA703 Superaugstu frekvenču tehnikas elementi un mezgli aviācijā Augstākā līmeņa 3.00
TAA704 Inerciālā navigācija Augstākā līmeņa 2.00
TAA706 Gaisakuģu satiksmes kontroles pamati Pamatstudijas 2.00
TAA707 Aviācijas kompleksās mērīšanas sistēmas Doktora 3.00
TAA708 Gaisakuģu lidojumu automatizācija Doktora 3.00
TAA710 Aviācijas elektronisko ierīču projektēšana un modelēšana Augstākā līmeņa 2.00
TAD113 Siltuma dzinēju teorijas pamati Pamatstudijas 3.00
TAD114 Aviācijas dzinēju konstrukcija Pamatstudijas 2.00
TAD211 Gāzturbīnu dzinēja konstrukcija Pamatstudijas 3.00
TAD212 Virzuļu dzinēja konstrukcija Pamatstudijas 3.00
TAD213 Dzinējspēks Pamatstudijas 2.00
TAD311 Automātikas pamati Pamatstudijas 2.00
TAD325 Siltumtehnika un termodinamika Pamatstudijas 2.00
TAD521 Civilās aviācijas dzinēji Pamatstudijas 3.00
TAD544 Siltuma dzinēju raksturojumu matemātiskā modelēšana Augstākā līmeņa 2.00
TAD545 Galīgo elementu metode un tās lietošana Augstākā līmeņa 2.00
TAE009 Zinātniskais darbs Doktora 150.00
TAE102 Ievads specialitātē Pamatstudijas 1.00
TAE107 Ievads aviācijas nozarē Pamatstudijas 2.00
TAE203 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas organizēšana un nodrošinājums Pamatstudijas 2.00
TAE209 Propelleris Pamatstudijas 2.00
TAE211 Gaisa kuģu šķidruma un gāzu sistēmas Pamatstudijas 2.00
<< [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] >>