Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
RTC407 Kiberdrošība un e-studiju tehnoloģijas Augstākā līmeņa 4.00
RTC409 Ievads programmēšanas valodās Augstākā līmeņa 4.00
RTC411 Dati digitālajā laikmetā Augstākā līmeņa 4.00
RTC501 Biznesa angļu valodas tālmācības kurss - Make or Break Augstākā līmeņa 2.00
RTC502 Profesionālā saziņa (Tālmācības e-kurss) Augstākā līmeņa 2.00
RTC503 Mērķorientētu projektu vadīšana (Tālmācības e-kurss) Augstākā līmeņa 2.00
RTC505 Sociālā iekļaušana. Modulis - 2. Sociālā iesaiste un novērošana (Tālmācības e - kurss) Augstākā līmeņa 2.00
RTC507 Inovāciju menedžments (Tālmācības e-kurss un biznesa spēle) [3 daļas] Augstākā līmeņa 6.00
RTC601 E-studiju tehnoloģijas (Tālmācības e-kurss) [2 daļas] Doktora 15.00
RTC700 Zinātniskā modelēšana Augstākā līmeņa 2.00
RTC701 Audio un video datu apstrāde Augstākā līmeņa 2.00
RTC702 Ievads zināšanu sabiedrības tehnoloģijās Augstākā līmeņa 4.00
RTC708 Pētījuma stratēģijas un akadēmisko publikāciju izstrāde Augstākā līmeņa 2.00
RTC711 Grafiskā dizaina tehnoloģijas Augstākā līmeņa 2.00
RTC721 Pētījuma izstrāde un īstenošana Augstākā līmeņa 2.00
RTC723 Ievads programmēšanā, e-studiju materiālu izstrāde un izglītības tehnoloģijas Augstākā līmeņa 4.00
RTR105 Datormācība (pamatkurss) Pamatstudijas 3.00
RTR107 Datori un algoritmizācijas pamati Pamatstudijas 2.00
RTR108 Datormācība ( speckurss ) Pamatstudijas 2.00
RTR207 Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija Pamatstudijas 3.00
RTR215 Ķēžu teorija Pamatstudijas 5.00
RTR218 Datoru pielietojums elektronikā Pamatstudijas 3.00
RTR220 Signālu teorijas pamati Pamatstudijas 4.00
RTR223 Elektrotehnikas teorētiskie pamati Pamatstudijas 6.00
RTR244 Automatizētās projektēšanas skaitliskās metodes Pamatstudijas 3.00
RTR247 Nelineārās ķēdes [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
RTR306 Analogā elektronika [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
RTR307 Elektrodinamika un vektoru analīze Pamatstudijas 4.00
RTR511 Elektrodinamikas problēmas un metodes Augstākā līmeņa 3.00
RTR512 Mikroviļņu tehnika Augstākā līmeņa 3.00
RTR519 Mikroelektronikas izstrādājumi analogajā shēmtehnikā Augstākā līmeņa 3.00
RTR524 Signāli un sistēmas Augstākā līmeņa 5.00
RTR530 Signālu pārveidošana radiotehniskajās sistēmās Augstākā līmeņa 3.00
RTR532 Funkcionālo un loģisko shēmu modelēšana Augstākā līmeņa 4.00
RTR535 Ciparu un jaukto shēmu modelēšana Augstākā līmeņa 4.00
RTR603 Mikroviļņu sistēmu analīzes metodes Doktora 5.00
RTR604 Elektrodinamikas skaitliskās metodes un programmatūra Doktora 10.00
RTR609 Tehniskā elektrodinamika Doktora 5.00
RTR616 Mikroviļņu pielietojumi Doktora 5.00
RTR700 Vienkāršas mikrokontrolieru komunikāciju sistēmas (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
RTR701 Laboratoriju praktikums elektronikā Pamatstudijas 3.00
<< [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] >>