Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
RRI707 Datu pārraides elektroniskās sistēmas Augstākā līmeņa 3.00
RRI708 Elektronisko sistēmu projektēšana un dokumentācija Augstākā līmeņa 3.00
RRI709 Elektroniskie elementi un elektronisko iekārtu projektēšana Pamatstudijas 4.00
RRI713 Diskrēto signālu apstrāde (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
RRK001 Bakalaura darbs Pamatstudijas 10.00
RRK002 Maģistra darbs Augstākā līmeņa 20.00
RTC101 Biznesa plānošana brīvajā tirgū - BPOM (Tālmācības e-kurss) Pamatstudijas 2.00
RTC103 Datori iesācējiem (Tālmācības e - kurss) Pamatstudijas 2.00
RTC105 E-biznesa pamati (Tālmācības e-kurss) Pamatstudijas 2.00
RTC106 Komercdarbība (Tālmācības e-kurss) Pamatstudijas 2.00
RTC401 E-studiju satura tehnoloģijas Augstākā līmeņa 5.00
RTC402 E-studiju atbalsta tehnoloģijas un metodes Augstākā līmeņa 5.00
RTC403 E-izglītības datu pētījumi un analītika Augstākā līmeņa 5.00
RTC404 Padziļinātās e-izglītības tehnoloģijas Augstākā līmeņa 5.00
RTC407 Kiberdrošība un e-studiju tehnoloģijas Augstākā līmeņa 4.00
RTC409 Ievads programmēšanas valodās Augstākā līmeņa 4.00
RTC411 Dati digitālajā laikmetā Augstākā līmeņa 4.00
RTC501 Biznesa angļu valodas tālmācības kurss - Make or Break Augstākā līmeņa 2.00
RTC502 Profesionālā saziņa (Tālmācības e-kurss) Augstākā līmeņa 2.00
RTC503 Mērķorientētu projektu vadīšana (Tālmācības e-kurss) Augstākā līmeņa 2.00
RTC505 Sociālā iekļaušana. Modulis - 2. Sociālā iesaiste un novērošana (Tālmācības e - kurss) Augstākā līmeņa 2.00
RTC507 Inovāciju menedžments (Tālmācības e-kurss un biznesa spēle) [3 daļas] Augstākā līmeņa 6.00
RTC601 E-studiju tehnoloģijas (Tālmācības e-kurss) [2 daļas] Doktora 15.00
RTC700 Zinātniskā modelēšana Augstākā līmeņa 2.00
RTC701 Audio un video datu apstrāde Augstākā līmeņa 2.00
RTC702 Ievads zināšanu sabiedrības tehnoloģijās Augstākā līmeņa 4.00
RTC708 Pētījuma stratēģijas un akadēmisko publikāciju izstrāde Augstākā līmeņa 2.00
RTC711 Grafiskā dizaina tehnoloģijas Augstākā līmeņa 2.00
RTC721 Pētījuma izstrāde un īstenošana Augstākā līmeņa 2.00
RTC723 Ievads programmēšanā, e-studiju materiālu izstrāde un izglītības tehnoloģijas Augstākā līmeņa 4.00
RTR105 Datormācība (pamatkurss) Pamatstudijas 3.00
RTR107 Datori un algoritmizācijas pamati Pamatstudijas 2.00
RTR108 Datormācība ( speckurss ) Pamatstudijas 2.00
RTR207 Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija Pamatstudijas 3.00
RTR215 Ķēžu teorija Pamatstudijas 5.00
RTR218 Datoru pielietojums elektronikā Pamatstudijas 3.00
RTR220 Signālu teorijas pamati Pamatstudijas 4.00
RTR223 Elektrotehnikas teorētiskie pamati Pamatstudijas 6.00
RTR244 Automatizētās projektēšanas skaitliskās metodes Pamatstudijas 3.00
RTR247 Nelineārās ķēdes [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
RTR306 Analogā elektronika [2 daļas] Pamatstudijas 5.00
<< [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] >>