Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
RTR535 Ciparu un jaukto shēmu modelēšana Augstākā līmeņa 4.00
RTR603 Mikroviļņu sistēmu analīzes metodes Doktora 5.00
RTR604 Elektrodinamikas skaitliskās metodes un programmatūra Doktora 10.00
RTR609 Tehniskā elektrodinamika Doktora 5.00
RTR616 Mikroviļņu pielietojumi Doktora 5.00
RTR700 Vienkāršas mikrokontrolieru komunikāciju sistēmas (studiju projekts) Pamatstudijas 2.00
RTR701 Laboratoriju praktikums elektronikā Pamatstudijas 3.00
RTR702 Integrālo shēmu izstrāde, 1.daļa Augstākā līmeņa 3.00
RTR703 Integrālo shēmu izstrāde 2.daļa Augstākā līmeņa 2.00
RTR710 Signālu apstrāde heterogēnās sistēmās ar rekonfigurējamiem loģiskiem masīviem Augstākā līmeņa 3.00
RTR801 Programmvadāmais radio Augstākā līmeņa 3.00
RTR802 Elektromagnētisko lauku modelēšanas programmatūras rīki Augstākā līmeņa 4.00
RTR803 Signālu apstrādes sistēmas Augstākā līmeņa 3.00
RTR804 Signālu apstrādes sistēmas (kursa projekts) Augstākā līmeņa 2.00
RTR805 Līdzstrāvas ķēžu pamati Pamatstudijas 2.00
RTR806 Maiņstrāvas ķēžu pamati Pamatstudijas 3.00
RTR807 Ķēžu teorija (speckurss) Pamatstudijas 4.00
RTR808 Impedances spektroskopija medicīnā un tehnoloģijās Augstākā līmeņa 3.00
SDD700 Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
SDD701 Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība Pamatstudijas 4.00
SDN700 Ķīniešu valoda Pamatstudijas 2.00
SDN701 Ķīniešu valoda 2. daļa Pamatstudijas 1.00
SFI700 Medicīnas terminoloģija angļu valodā Pamatstudijas 2.00
SFI701 Darba aizsardzības pamati un civilā aizsardzība Pamatstudijas 2.00
SFI702 Veselības ekonomika Pamatstudijas 2.00
SFI703 Šūnu un audu mikrostruktūra Pamatstudijas 2.00
SFI704 Medicīnas instrumenti, iekārtas un sistēmas, to pielietojums Pamatstudijas 2.00
SFI705 Anatomija un fizioloģija [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
SFI706 Medicīnas ētika Pamatstudijas 2.00
SFI712 Uzņēmējdarbības ekonomika un mārketinga pamati Pamatstudijas 2.00
SFI713 Projektu vadīšana Pamatstudijas 2.00
TAA103 Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas [2 daļas] Pamatstudijas 3.00
TAA104 Elektrotehnikas pamati [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
TAA107 Sakaru sistēmu pamati Pamatstudijas 2.00
TAA140 Aviācijas ierīces un sistēmas Pamatstudijas 4.00
TAA203 Gaisakuģu sakaru sistēmas Pamatstudijas 4.00
TAA206 Elektronikas pamati Pamatstudijas 2.00
TAA207 Elektronikas speciālās nodaļas Pamatstudijas 2.00
TAA208 Elektrotehnikas speciālās nodaļas Pamatstudijas 2.00
TAA209 Aviācijas elektriskās mašīnas un aparāti Pamatstudijas 3.00
TAA210 Cilvēka dzīvības un drošības nodrošinājuma sistēmas elektroniskais aprīkojums Pamatstudijas 2.00
<< [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] >>