Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
BSG603 Gāzes apgādes speckurss Doktora 10.00
BSG615 Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automātiskā vadība Doktora 10.00
BSG616 Telpu mikroklimata optimizēšana Doktora 5.00
BSG617 Zinātniskie semināri specializācijā [2 daļas] Doktora 6.00
BSG700 Modernās nulles enerģijas ēkas Pamatstudijas 4.00
BSG701 Modernās nulles enerģijas ēkas Pamatstudijas 2.00
BSG702 Aukstumapgāde Pamatstudijas 4.00
BSG703 Ventilācija Augstākā līmeņa 4.00
BSG704 Ievads pilsētu infrastruktūras pētījumu metodoloģijā Augstākā līmeņa 2.00
BSG705 Ēku klimata sistēmas arhitektūrā Augstākā līmeņa 2.00
BSG706 Specializējošā prakse Pamatstudijas 24.00
BSG708 Siltumapgāde Pamatstudijas 3.00
BSG710 Saldēšanas tehnoloģijas un saldētavu būves Pamatstudijas 2.00
BSG711 Dzesēšana un saldēšana Pamatstudijas 3.00
BSG712 Gāzes un naftas pārvades sistēmas Augstākā līmeņa 4.00
BTB150 Ievads būvniecībā Pamatstudijas 1.00
BTB294 Jaunākās tendences transportbūvju projektēšanā un uzturēšanā [3 daļas] Pamatstudijas 6.00
BTB303 Ceļi (ievadkurss) Pamatstudijas 3.00
BTB306 Autoceļu projektēšana (ievadkurss) [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BTB308 Pārvadājumi un transporta sistēmas Pamatstudijas 2.00
BTB351 Tilti un inženierbūves (speckurss) Pamatstudijas 3.00
BTB352 Ceļu būvniecība (pamatkurss) Pamatstudijas 2.00
BTB353 Autoceļu būvniecība (pamatkurss) Pamatstudijas 3.00
BTB403 Ievads transporta plūsmas teorijā [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BTB408 Autoceļu labiekārtošana Pamatstudijas 2.00
BTB409 Transports un vide Pamatstudijas 2.00
BTB411 Autoceļu projektēšana (pamatkurss) [2 daļas] Pamatstudijas 6.00
BTB412 Autoceļu projektēšana (speckurss) Pamatstudijas 3.00
BTB413 Pilsētu ceļi, ielas un laukumi Pamatstudijas 2.00
BTB415 Ceļu ekspluatācija (ievadkurss) [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BTB422 Transportbūvju pamati un pamatnes [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BTB425 Tilti un inženierbūves (pamatkurss) [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BTB426 Inženierbūvju apsekošana un pārbaudes Augstākā līmeņa 2.00
BTB447 Datorprogrammu pielietošana transportbūvju projektēšanā Pamatstudijas 3.00
BTB448 Varbūtības teorija inženieraprēķinos Pamatstudijas 4.00
BTB449 Transportbūvju estētika Pamatstudijas 2.00
BTB450 Kustības organizācija un satiksmes drošība Pamatstudijas 4.00
BTB451 Varbūtības teorija inženieraprēķinos Pamatstudijas 2.00
BTB452 Autoceļu projektēšana (pamatkurss) [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
BTB453 Transportbūvju pamati un pamatnes Pamatstudijas 2.00
BTB454 Autoceļi (studiju projekts I) [2 daļas] Pamatstudijas 2.00
<< [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] >>